Zastosowanie konwolucyjnych sieci neuronowych do transformacji obrazów / Application of Convolutional Neural Networks for Image Transformation

Zakres pracy:
1.    Opis podstaw teoretycznych sieci konwolucyjnych
2.    Analiza i odtworzenie wybranych modeli sieci konwolucyjnych
3.    Implementacja aplikacji wspierającej porównywanie modeli transformacji obrazów
4.    Testy i dostrajanie parametrów modeli sieci dla wybranego zestawu obrazów
5.    Porównanie wyników i wyciągnięcie wniosków


Promotor: 
dr hab. inż. Mirosław Kordos, prof. ATH

Rezerwacja tematu: 
Praca została już zarezerwowana

Typ: 
mgr/inż.

Kierunek: 
Informatyka

Rok: 
2017