Praca obejmuje wykonanie witryny webowej do obsługi Klubu Uczelnianego AZS Akademii Techniczno-Humanistycznej. 

Należy prz tym zadbać o zintegrowanie wyglądu z innymi witrynami webowymi uczelni.


Promotor: 
dr inż. Paweł Fałat

Rezerwacja tematu: 
Temat dostępny

Typ: 
inżynierska

Kierunek: 
Informatyka

Rok: 
2018