• Geneza problemu
  • Połączone pojęcie wykrywania kodu bajtowego i dopasowywania wzorców w celu wykrycia obecności dowolnego złośliwego oprogramowania
  • Porównawcze charakterystyki zaprojektowanego systemu

 


Rezerwacja tematu: 
Temat dostępny

Typ: 
mgr/inż.

Kierunek: 
Informatyka

Rok: 
2019