1. Analiza wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych
  2. Wybór technologii i narzędzi realizacji
  3. Projekt scenariusza, modeli, świata oraz systemu gry
  4. Implementacja
  5. Edycja pisemna pracy

Promotor: 
dr Łukasz Więcław

Rezerwacja tematu: 
Praca została już zarezerwowana

Typ: 
inżynierska

Kierunek: 
Informatyka

Rok: 
2016