Zakres pracy:

  1. Analiza literatury
  2. Implementacja stosu
  3. Weryfikacja programowa
  4. Podsumowanie i wnioski

Rezerwacja tematu: 
Temat dostępny

Typ: 
inżynierska

Kierunek: 
AiR

Rok: 
2017