Zakres pracy:

  1. Analiza literatury
  2. Uruchomienie narzędzi do syntezy układów sekwencyjnych
  3. Podsumowanie i wnioski 

Rezerwacja tematu: 
Temat dostępny

Typ: 
inżynierska

Kierunek: 
AiR

Rok: 
2017