Zakres pracy:

  1. Analiza literatury
  2. Napisanie narzędzi pozwalającego na dokonywanie operacji w formacie kiss
  3. Testowanie
  4. Podsumowanie i wnioski 

Rezerwacja tematu: 
Temat dostępny

Typ: 
mgr/inż.

Kierunek: 
Informatyka

Rok: 
2017