Może być aplikacja mobilna – wagi grafu tzn. sieci dróg jako [km] oraz [czas] ewentualnie [droga, km] i [koszt, PLN] lub 3-kryterialny.

Na aplikacji dwoma różnymi kolorami rysowane są drogi – najkrótsza i najszybsza trzeba zaimplementować sieć autostrad i dróg – np. uproszczoną ok. 40-100 miast.

Zakres pracy:

  1. Definicja problemu oraz rodzaju aplikacji mobilna na laptopa
  2. Przegląd literatury
  3. Wybór i opracowanie algorytmów np. sztucznej inteligencji
  4. Opracowanie oprogramowanie do generowania tras i ich wizualizacji dla 3 kryteriów
  5. Generowanie przykładowych tras
  6. Podsumowanie i wnioski

Tematy mogą być lekko zmodyfikowane po konsultacjach ze Studentem.


Promotor: 
Prof. ATH dr hab. inż. Stanisław Zawiślak

Rezerwacja tematu: 
Temat dostępny

Typ: 
inżynierska

Kierunek: 
Informatyka

Rok: 
2017