Zakres:

  1. Geneza problemu
  2. Srodowisko świadczenia usług chmury obliczeniowej
  3. Badania kompilacyjne przykładowych usług chmury obliczeniowej

Promotor: 
prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński

Rezerwacja tematu: 
Temat dostępny

Typ: 
inżynierska

Kierunek: 
dowolny

Rok: 
2017