Zakres:

1. Zagadnienie kryptografii krzywych eliptycznych.

2. Stworzenie aplikacji Klient napisanej w dedykowanym języku z uwzględnieniem protokołu VoIP.

3. Analiza transmisji danych zabezpieczonej za pomocą algorytmów szyfrujących opartych na krzywych eliptycznych.

4. Sprawdzanie usługi aplikacji klienckiej umożliwiającej połączenie się z Serwerem oraz zapewniającej szyfrowanie i rozszyfrowanie dźwięku.


Promotor: 
prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński

Rezerwacja tematu: 
Temat dostępny

Typ: 
mgr/inż.

Kierunek: 
dowolny

Rok: 
2017