dr Aleksandra Kłos-Witkowska

Stanowisko: adiunkt


awitkowska@ath.bielsko.pl
+48 33 8279262

Pokój służbowy: A315

Konsultacje:
  • wtorek: 13:15 - 14:00

Rozkład zajęć


Absolwentka Instytutu Fizyki im A. Chełkowskiego Uniwersytetu Śląskiego (Studia Magisterskie oraz Studia Doktoranckie). Laureatka prestiżowego stypendium Marii Curie. Odbyła staże naukowe w Max Planck Institut für Biophysikalische Chemie (Göttingen, Niemcy), University of Ioannina (Grecja), University of Helsinki (Finlandia). Współpracowała z naukowcami z Oxford University. Recenzent w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zainteresowania naukowe: wpływ pól elektromagnetycznych na substancje biologiczne, sensory.

Działalność dydaktyczna:
Prowadzenie wykładów, ćwiczeń rachunkowych z podstaw elektrotechniki i elektroniki na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki
Prowadzenie wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych (komputerowych) z elektrotechniki i elektroniki na Wydziale Zarzšdzania i Informatyki, kierunek transport
Prowadzenie wykładów, ćwiczeń rachunkowych z elektroniki na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki
Opracowanie nowych programów nauczania (wykładów) i ćwiczeń z elektrotechniki i elektroniki oraz z elektroniki
Członek komisji egzaminacyjnej (obrona prac dyplomowych)


Publikacje

Autor Tytuł Journal
Publikacje

1. Aleksandra Kłos-Witkowska: Influence of fractional electromagnetic radiation doses on biosensor matrix component stability
Czasopismo: Acta Physica Polonica A, 2018 : vol. 133, no 1., s. 101-104

punktacja 15pkt, IF, 0.469

2. Vasyl Martsenyuk, Dmytro Vakulenko, Ludmyla Vakulenko, Aleksandra Kłos-Witkowska, Oksana Kutakova.: Information system of arterial oscillography for primary diagnostics of cardiovascular diseases. s. 46-56 , 2018  Computer information systems and industrial management : 17th International Conference, CISIM 2018, Olomouc, Czech Republic, September 27-29, 2018 : proceedings, Springer International Publishing, 2018
DOI: 10.1007/978-3-319-99954-8_50000019269 (będzie Web of Science, Scopus)

3.  Elena Nyemkova, Zynovii Shandra, Aleksandra Kłos-Witkowska, Łukasz Więcław.
Network electronic devices authentication by internal electrical noise
Computer information systems and industrial management, s. 474-485: 17th International Conference, CISIM 2018, Olomouc, Czech Republic, September 27-29, 2018 : proceedings
Springer International Publishing, 2018

DOI: 10.1007/978-3-319-99954-8_390000019271 (będzie Web of Science, Scopus)

4. Vasyl Martsenyuk, Aleksandra Kłos-Witkowska, Andrii Sverstiuk, Oksana Bagrii-Zayats, Marcin Bernaś.: On modeling predator-prey cellular automaton with help of lattice differential equations with time delay ,SGEM 2018 : 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference : Advances in biotechnology. Nano, bio and green - technolgies for a sustainable future. Issue 6.2 : conference proceedings. Volume 18: s. 407-414 :

DOI: 10.5593/sgem2018/6.20000019125 (15 pkt , zaakceptowany, przedstawiony na konferencji czekamy na Web of Science, Scopus)

 

5. Vasyl Martsenyuk, Igor Andrushchak, Andrii Sverstiuk, Aleksandra Kłos-Witkowska.
On investigation of stability and bifurcation of neural network with discrete and distributed delays, Computer information systems and industrial management s. 300-313:

17th International Conference, CISIM 2018, Olomouc, Czech Republic, September 27-29, 2018 : proceedings: Springer International Publishing, 2018 (będzie Web of Science, Scopus)

6. Volodymyr Pohrebennyk, Alla Shybanova, Aleksandra Kłos-Witkowska, Nazarii Ripak, Bohdan Borowik. Purification of drinking water from iron with the help of activated zeolites
Tytuł całości: SGEM 2018 : 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference : Ecology and enviromental protection. Ecology, economics, education and legislation. Issue 5.2 : conference proceedings. Volume 18, s. 755-762 :

Charakt. formalna: Zagraniczny referat zjazdowy
DOI: 10.5593/sgem2018/5.20000019120 (15 pkt , zaakceptowany, przedstawiony na konferencji czekamy na Web of Science, Scopus)

7. Vasyl Martsenyuk, Aleksandra Kłos-Witkowska, Andriy Sverstiuk.
Stability, bifurcation and transition to chaos in a model of immunosensor based on lattice differential equations with delay, Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, 2018 : brak, iss. 27, s. 1-31, il. bibliogr.
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
Punktacja MNiSW: 25 pkt , IF =0,881
DOI: 10.14232/ejqtde.2018.1.270000018973

8. Aleksandra Kłos-Witkowska, Vasyl Martsenyuk, Stanisław Rajba, Rafał Szklarczyk, Łukasz Więcław.
Study of biosensor receptor layer component stability under the influence of variable environment acidity
 SGEM 2018 : 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference : Advances in biotechnology. Nano, bio and green - technolgies for a sustainable future. Issue 6.2 : conference proceedings. Volume 18: s. 637-644 : acidity ; stability ; BSA
Charakt. formalna: Zagraniczny referat zjazdowy
Język publikacji: EN
DOI: 10.5593/sgem2018/6.20000019126 (15 pkt , zaakceptowany, przedstawiony na konferencji czekamy na Web of Science, Scopus)

9. Vasyl Martsenyuk, Aleksandra Kłos-Witkowska, A. S. Sverstyuk.
Tytuł oryginału: Vivčennâ klasifikacii immunosensoriv z poglâdu na medični zavdanniâ
Tytuł angielski: Study of cassification of immunosensors from viewpoint of medical taks
Czasopismo: Medična informatika ta inženeriâ = Medical Informatics and Engineering
Szczegóły: 2018 : brak, no. 1, s. 13-19, bibliogr.
Charakt. formalna: Artykuł zagraniczny
Język publikacji: EN
Afiliacja ATH
Punktacja MNiSW: 5.000
DOI: 10.11603/mie.1996-1960.2018.1.88870000019022

10. Volodymyr Pohrebennyk, Mikołaj Karpiński, Elvira Dzhumelia, Aleksandra Kłos-Witkowska, Paweł Fałat.
Water bodies pollution on the mining and chemical enterprise
SGEM 2018 : 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference : Ecology and enviromental protection. Ecology, economics, education and legislation. Issue 5.2 : conference proceedings. Volume 18: s. 1035-1042 : il. bibliogr.
Charakt. formalna: Zagraniczny referat zjazdowy
DOI: 10.5593/sgem2018/5.20000019121 (15 pkt , zaakceptowany, przedstawiony na konferencji czekamy na Web of Science, Scopus)

11. Bohdan Borowik, Barbara Borowik, Volodymyr Karpinskyi, Aleksandra Kłos-Witkowska, Aigul Shaikhanova.Wind turbine model with PIC microcontroller power control
SGEM 2018 : 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference : Nuclear technologies, renewable energy sources and clean technologies. Energy and clean technologies. Issue 4.1 : conference proceedings. Volume 18, s. 823-830 Charakt. formalna: Zagraniczny referat zjazdowy
Język publikacji: EN
DOI: 10.5593/sgem2018/4.10000019114 (15 pkt , zaakceptowany, przedstawiony na konferencji czekamy na Web of Science, Scopus)

12.Aleksandra Kłos-Witkowska: Biosensory mikrobiologiczne bazujące na zjawisku luminescencji, Pomiary Automatyka Robotyka 2017 : R. 21, nr 2, s. 79-84Punktacja MNiSW:

Punktacja: 8.000

13.Aleksandra Kłos-Witkowska

 Biosensory odpowiedzią na potrzeby współczesnego społeczeństwa
Tytuł całości: Trendy i rozwiązania technologiczne : odpowiedź na potrzeby współczesnego społeczeństwa. Tom 1, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2017
Fragment, rozdz. w podr., część pracy zbior. wydanej w Polsce
Punktacja MNiSW: 5.000

14.  Bogdan Orobchuk, Ivan Sysak, Serhii Babiuk, Teresa Rajba, Mikołaj Karpiński, Aleksandra Kłos-Witkowska, Rafał Szklarczyk, Joanna Gancarczyk.
Tytuł oryginału: Development of simulator automated dispatch control system for implementation in learning process
Tytuł całości: IDAACS'2017 : proceedings of the 2017 IEEE 9th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems : Technology and Applications : (IDAACS)
Konferencja/zjazd: IEEE Ukraine Section I&M / CI Joint Societies Chapter ; Reseracher Institute for Intelligent Computer Systems, Ternopil National Economic University and V.M. Glushkov Institute of Cybernetics, National Academy for Science Ukraine Faculty of Automatic Control nad computer Science, University "Politehnica" of Bucharest : Bucharest,
Zagraniczny referat zjazdowy 15pkt, Scopus ,Web of Science

15. Volodymyr Pohrebennyk, Natalia Bernatska, Paweł Fałat, Aleksandra Kłos-Witkowska, Karina Janisz, Krzysztof Sułkowski, Krzysztof Augustynek.: Establishment of optimal conditions for yeast containing sewage waters clearing by means of ultrasound
Tytuł całości: IDAACS'2017 : proceedings of the 2017 IEEE 9th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems : Technology and Applications : (IDAACS): s. 328-332
Konferencja/zjazd: IEEE Ukraine Section I&M / CI Joint Societies Chapter ; Reseracher Institute for Intelligent Computer Systems, Ternopil National Economic University and V.M. Glushkov Institute of Cybernetics, National Academy for Science Ukraine Faculty of Automatic Control nad computer Science, University "Politehnica" of Bucharest : Bucharest,
 Zagraniczny referat zjazdowy, Scopus 15pkt, Scopus,  Web of Science

16.  Igor Bordun, Volodymyr Pohrebennyk, Maria Sadowa, Vadym Ptashnyk, Aleksandra Kłos-Witkowska, Vasyl Martsenyuk.
Impedance spectroscopy of supercapacitors on the basis on modified by the ultrasound activated carbon material
Tytuł całości: IDAACS'2017 : proceedings of the 2017 IEEE 9th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems : Technology and Applications : (IDAACS), s. 86-90 :

Charakt. formalna: Zagraniczny referat zjazdowy, Scopus ,15pkt, Web of Science

17. Mirosław Kordos, Aleksandra Kłos-Witkowska.
Tytuł oryginału: Increasing speed of genetic algorithm-based instance selection
Tytuł całości: IDAACS'2017 : proceedings of the 2017 IEEE 9th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems : Technology and Applications : (IDAACS), s. 590-595

Charakt. formalna: Zagraniczny referat zjazdowy
Język publikacji: EN
Inne bazy podające opis: Scopus, 15pkt, Scopus, Web of Science

18. Mykola Dyvak, Andriy Pukas, Andriy Melnyk, Aleksandra Kłos-Witkowska, Mikołaj Karpiński.
Tytuł oryginału: Mathematical model in task of recurrent laryngeal nerve identification by electrophysiological method , Model matematyczny w zagadnieniu identyfikacji nerwu krtaniowego wstecznego na podstawie metody elektrofizjologicznej, Przegląd Elektrotechniczny
Punktacja MNiSW: 14.000
 

19. Anatoliy Vlasyuk, Tetiana Tsvetkova, Paweł Fałat, Aleksandra Kłos-Witkowska, Kornel Warwas.: Mathematical modelling of infiltration effect on process of salts transfer in layered saturated-non-saturated soils
IDAACS'2017 : proceedings of the 2017 IEEE 9th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems : Technology and Applications : (IDAACS), s. 333-338

Charakt. formalna: Zagraniczny referat zjazdowy
Inne bazy podające opis: 15 pkt, Scopus, Web of Science

20. Anatoliy P. Vasyuk, Nataliia A. Zhukovska, Viktor V. Zhukovskyy, Aleksandra Kłos-Witkowska, Ihor Pazdriy, Uliana Iatsykovska.
Mathematical modelling of three-dimensional problem of soil mass stressed-strained State considering mass and heat transfer
IDAACS'2017 : proceedings of the 2017 IEEE 9th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems : Technology and Applications : (IDAACS): s. 265-269 :

Charakt. formalna: Zagraniczny referat zjazdowy
Inne bazy podające opis: Scopus, 15 pkt,Scopus, Web of Science

21. Teresa Rajba, Aleksandra Kłos-Witkowska, Stepan Ivasiev, Igor Yakymenko, Mykhailo Kasianchuk.: Research of time characteristics of search methods of inverse element by the module: IDAACS'2017 : proceedings of the 2017 IEEE 9th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems : Technology and Applications : (IDAACS), 82-85

Charakt. formalna: Zagraniczny referat zjazdowy
Inne bazy podające opis: 15pkt, Scopus,  Web of Science

22. Mikołaj Karpiński, Tomasz Gancarczyk, Aleksandra Kłos-Witkowska, Igor Limar, Yevhen Vasiliu. Security amplification of the computer-aided voting system using quantum cryptography protocols
Tytuł całości: IDAACS'2017 : proceedings of the 2017 IEEE 9th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems : Technology and Applications : (IDAACS), s. 91-94 : il. bibliogr.
Charakt. formalna: Zagraniczny referat zjazdowy
Inne bazy podające opis: Scopus, 15pkt, Scopus,  Web of Science

23. Volodymyr Pohrebennyk, Olena Mitryasova, Aleksandra Kłos-Witkowska, Elvira Dzhumelia.: The role of monitoring the territory of industrial mining and chemical complexes at the stage of liquidation
SGEM 2017 : 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference : Water resources. Forest, marine and ocean ecosytems. Issue 33 : conference proceedings. Volume 17
Charakt. formalna: Zagraniczny referat zjazdowy
Język publikacji: EN
Inne bazy podające opis: Scopus, 15pkt, Web of Science (czekamy na umieszczenie w bazach)

24.Aleksandra Kłos-Witkowska.
Wpływ promieniowania mikrofalowego podawanego w dawkach frakcyjnych i jednorazowych na składnik siecujący matryc biosensorów
Tytuł angielski: Impact of microwave radiation delivered in one fold and fractional doses on crosslinking component of biosensor matrix
Tytuł całości: Projekt interdyscyplinarny projektem XXI wieku. Tom 1
Charakt. formalna: Fragment, rozdz. w podr., część pracy zbior. wydanej w Polsce
Język publikacji: PL ,Punktacja MNiSW: 5.000

25. Aleksandra Kłos-Witkowska.: Badania stabilności albuminy surowicy wołowej jako komponenta warstw receptorowych w biosensorach: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2016s. 657-666 : il. bibliogr.
Konferencja/zjazd: Wydział Budowy Maszyn i Informatyki ATH : Bielsko-Biała, 2016.12.02
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy

26.  Aleksandra Kłos-Witkowska, Bakhytzhan Akhmetov, Nazym Zhumangalieva, Volodymyr Karpinskyi, Tomasz Gancarczyk.
Bovine Serum Albumin stability in the context of biosensors
Tytuł całości: ICCAS 2016 : 16th International Conference on Control, Automation and Systems, s. 976-980

Charakt. formalna: Zagraniczny referat zjazdowy

Inne bazy podające opis: 15pkt,  Scopus, Web of Science

27. Vasyl Martsenyuk, V. G. Petruk, S. M. Kvaternyuk, V. D. Pohrebennyk, Y. I. Bezusiak, R. V. Petruk, Aleksandra Kłos-Witkowska.
Tytuł oryginału: Multispectral control of water bodies for biological diversity with the index of phytoplankton
Tytuł całości: ICCAS 2016 : 16th International Conference on Control, Automation and Systems, s. 988-993
Charakt. formalna: Zagraniczny referat zjazdowy
Inne bazy podające opis: 15pkt,  Scopus, Web of Science

28. Vasyl Martsenyuk, Kornel Warwas, Krzysztof Augustynek, Aleksandra Kłos-Witkowska, Volodymyr Karpinskyi, Natalya Klymuk, Zoryana Mayhruk.
Tytuł oryginału: On multivariate method of qualitative analysis of Hodgkin-Huxley model with decision tree induction
Tytuł całości: ICCAS 2016 : 16th International Conference on Control, Automation and Systems, s. 489-494 : il. bibliogr.
Charakt. formalna: Zagraniczny referat zjazdowy
Inne bazy podające opis: 15pkt,  Scopus, Web of Science

29. Aleksandra Kłos-Witkowska.
The phenomenon of fluorescence in immunosensors, Acta Biochimica Polonica
Szczegóły: 2016 : vol. 63, s. 1-7, il. bibliogr.
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik 15 pkt , IF =1.159
 

30. Aleksandra Kłos-Witkowska.: Biosensory
Pomiary Automatyka Robotyka2015 : R. 19, Nr 3, s. 37-40

Punktacja MNiSW: 8.000
 

31. Aleksandra Kłos-Witkowska, Kornel Warwas.
Changes in electromagnetic field distribution for future use in biosensor applications
IDAACS'2015 : 8th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems : Technology and Applications : proceedings. Vol. 1, s. 87-90
Inne bazy podające opis: 15pkt,  Scopus, Web of Science

32. Aleksandra Kłos-Witkowska.

 Enzyme-based fluorescent biosensors and their environmental, clinical and insdustrail applications
Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies, 15 pkt , IF= 0.790
Punktacja MNiSW: 15.000

33. Anna Korchenko, Kornel Warwas, Aleksandra Kłos-Witkowska.
The tupel model of basic components' set formation for cyberattacks
IDAACS'2015 : 8th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems : Technology and Applications : proceedings. Vol. 1, s. 478-483
Inne bazy podające opis: 15 pkt, Scopus ; Web of Science

34. Aleksandra Kłos-Witkowska.

 Analiza i ocena zainteresowania tematyką sensorów i biosensorów wśród przedstawicieli przemysłu
Śląskie Wiadomości Elektryczne, 2014, nr 5, s. 33-36, il. bibliogr.
 

35. Aleksandra Kłos-Witkowska.
Tytuł oryginału: Biosensory - ogólne zasady i zastosowanie
Tytuł całości: Sympozjum XX-lecie Fizyki Medycznej na Śląsku, 6-7 czerwca 2014 Katowice, Chorzów / [red. Zofia Drzazga, Anna Michnik, Izabela Schisler]. - 72 s. ; 25 cm
Adres wydawniczy: Katowice : Instytut Fizyki Uniwresytetu Śląskiego, 2014
s. 37  
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe

36. Aleksandra Kłos-Witkowska.

Biosensory i sensory fluorescencyjne
Pomiary, Automatyka, Kontrola, 2014 : Vol. 60, nr 1, s. 3-5,

Punktacja MNiSW: 7.000
 

37. Aleksandra Kłos-Witkowska.
Biosensory proteinowe i ich właściwości fluorescencyjne
Pomiary, Automatyka, Kontrola, 2014 : Vol. 60, nr 6, s. 378-381

Punktacja MNiSW: 7.000

38. Aleksandra Kłos-Witkowska.: Ewolucja i rozwój biosensorów - problemy i perspektywy
Pomiary, Automatyka, Kontrola, 2014 : vol. 60, nr 12, s. 1178-1180,

punktacja MNiSW: 7.000

39. Aleksandra Kłos-Witkowska.: Sensory do detekcji biopotencjałów
Tytuł całości: Blisko człowieka
Charakt. formalna: Fragment, rozdz. w podr., część pracy zbior. wydanej w Polsce
Punktacja MNiSW: 5.000
Data rejestracji: 2014.02.17

40. Paweł Raif, Aleksandra Kłos-Witkowska, Mufi Mahmud, Renata Suchanek, Amir Hussain.: A brain-computer interface test-bench based on EEG signals for research and student training
IEEE 2013 : symposium on computational intelligence in healthcare and e-health (CICARE), Singapore, 16-19 April 2013: s. 46-50 :

Charakt. formalna: Zagraniczny referat zjazdowy
15pkt,  Scopus, Web of Science

2018
D. Fischer, M Mukrasch, A. Kłos-Witkowska, Ch. Griesinger, E. Mandelkow, M. Zweckstetter Structural and microtubule binding properties of tau mutants of frontemporeal dementias Biochemistry 46 2574-2582 2007
A. Kłos-Witkowska, Z. Drzazga, W Borgieł Changes in RF signal as a response of biological substance exposed in the near field region Polish Journal of Environmental Studies Vol. 15. No.4A 62-65 2006
A. Kłos, Z. Drzazga, W. Borgieł A study of RF penetrating biological substances-preliminary report IFMB Proc, Medicon 2004 Ischia 6 58-60 2004
Aleksandra Kłos, A. Michnik, Z. Drzazga The influence of radio frequency on thermal stability of Bovine Serum Albumin in aqueous solution Journal of Thermal and Calorymetry 77 296-277 2004
Recenzowane artykuły w czasopismach naukowych
Autor Tytuł Journal
Dyvak M., Pukas A., Melnyk A., Klos-Witkowska A., Karpinski M. Mathematical model in task of recurrent laryngeal nerve identification by electrophysiological method Przeglad Elektrotechniczny R. 93, No 12. Pp. – 266-270. 2017
Karpinski M., Gancarczyk T., Klos-Witkowska A., Limar I., Vasiliu Y. Security Amplification of the Computer-Aided Voting System Using Quantum Cryptography Protocols Proceedings of the 2017 IEEE 9th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS’2017), Bucharest, Romania, 21-23 September, Vol. 1. Pp. 91-94. 2017
Orobchuk B., Sysak I., Babiuk S., Rajba T., Karpinski M., Klos-Witkowska A., Szkarczyk R., Gancarczyk J. Development of Simulator Automated Dispatch Control System for Implementation in Learning Process Proceedings of the 2017 IEEE 9th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS’2017), Bucharest, Romania, 21-23 September, Vol. 1. Pp. 210-214 2017