dr inż. Krzysztof Kajstura

Stanowisko: adiunkt


kkajstura@ath.bielsko.pl
+48 33 8279267

Pokój służbowy: A313a

Konsultacje:
  • środa: 11:00 - 12:00
  • sobota: 11:15 - 12:15

Rozkład zajęć


W roku 2001 ukończył studia magisterskie na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej. Od roku 2002 jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Akademii Techniczno-Humanistycznej. W roku 2012 uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektronika na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. W początkowym okresie jego zainteresowania naukowe koncentrowały się wokół tematyki związanej z automatyką napędów elektrycznych. Obecnie obszar jego zainteresowań dotyczy układów cyfrowych, przede wszystkim problemów syntezy logicznej ukierunkowanej na minimalizację mocy. Jest autorem i współautorem kilkunastu publikacji przedstawionych na konferencjach, w czasopismach krajowych i zagranicznych. Jedna z prac została wyróżniona w konkursie na najlepszy referat wygłoszony na VII Konferencji Naukowej SENE. W ramach działalności inżynierskiej brał udział w wielu projektach związanych z układami mikroprocesorowymi. Posiada duże doświadczenie w projektowaniu systemów wbudowanych. 

Prowadzi zajęcia dydaktyczne na kierunkach Automatyka i Robotyka oraz Informatyka.

Laboratoria:
- Technika cyfrowa i mikroprocesorowa,
- Mikroprocesorowe systemy pomiarowe,
- Mikrokontrolery w automatyce,
- Podstawy techniki cyfrowej.

Wykłady
- Technika cyfrowa i mikroprocesorowa,
- Mikroprocesorowe systemy pomiarowe,
- Mikrokontrolery w automatyce,
- Postawy elektrotechniki i elektroniki,
- Postawy techniki cyfrowej.


Publikacje

Autor Tytuł Journal
Krzysztof Kajstura, Dariusz Kania Low power synthesis of finite state machines - state assignment decomposition algorithm Journal of Circuits, Systems and Computers 27 3 2018
M. Kubica, K. Kajstura, D. Kania Logic synthesis of low power FSM for LUT-based FPGA International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering 2018 2040 2018
Krzysztof Kajstura, Igor Kurytnik Zaburzenia elektromagnetyczne generowane przez układy cyfrowe Wiadomości Elektrotechniczne 4 2016
Krzysztof Kajstura, Dariusz Kania Binary tree-based low power state assignment algorithm International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering 1790 2016
Krzysztof Kajstura, Dariusz Kania Kodowanie stanów energooszczędnych automatów sekwencyjnych wykorzystujące algorytm Kernighana-Lina Przegląd Elektrotechniczny Nr 5 2015
Krzysztof Kajstura, Dariusz Kania Dekompozycyjna metoda kodowania stanów wewnętrznych automatu skończonego ukierunkowana na minimalizację mocy Przegląd Elektrotechniczny Nr 6 2011
Dariusz Kania, Krzysztof Kajstura Metoda kodowania stanów automatów sekwencyjnych prowadząca do redukcji poboru mocy. Pomiary, Automatyka, Kontrola 56 7 2010
Krzysztof Kajstura , Dariusz Kania, Igor Piotr Kurytnik Algorytm kodowania stanów wewnętrznych automatu skończonego minimalizujący pobór mocy. Pomiary, Automatyka, Kontrola 56 8 2010
Krzysztof Kajstura, Dariusz Kania, Igor Kurytnik Logic synthesis on PAL-based devices using decomposition Transactions of the Universities of Kosice 2 2008
Aleksander Patyk, Krzysztof Kajstura Application of orthogonal dq components and positive/negative sequence components in simutation of induction motor with an asymmetrical start-up system Archives of Electrical Engineering 57 1 2008
Krzysztof Kajstura Badania porównawcze właściwości dynamicznych wybranych układów sterowania ślizgowego silnikiem indukcyjnym VII Konferencja Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym, SENE 2005, Łódź-Arturówek 2005
Krzysztof Kajstura, Teresa Orłowska-Kowalska Sterowanie ślizgowe silnikiem indukcyjnym Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 56 2004
Krzysztof Kajstura Dobór i badania układów regulacji napędów z silnikami obcowzbudnymi prądu stałego zasilanych z prostowników tyrystorowych w programie Matlab Materiały IV Krajowej Konferencji Metody i Systemy Komputerowe w Badaniach Naukowych i Projektowaniu Inżynierskim, Kraków 2003