dr inż. Krzysztof Kajstura

Stanowisko: adiunkt


kkajstura@ath.bielsko.pl
+48 33 8279267

Pokój służbowy: A313a

Konsultacje:
  • środa: 11:00 - 12:00
  • sobota: 11:15 - 12:15

Rozkład zajęć


Publikacje

https://orcid.org/0000-0001-8739-1224

 

 

W roku 2001 ukończył studia magisterskie na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej. Od roku 2002 jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Akademii Techniczno-Humanistycznej. W roku 2012 uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektronika na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. W początkowym okresie jego zainteresowania naukowe koncentrowały się wokół tematyki związanej z automatyką napędów elektrycznych. Obecnie obszar jego zainteresowań dotyczy układów cyfrowych, przede wszystkim problemów syntezy logicznej ukierunkowanej na minimalizację mocy. Jest autorem i współautorem kilkunastu publikacji przedstawionych na konferencjach, w czasopismach krajowych i zagranicznych. Jedna z prac została wyróżniona w konkursie na najlepszy referat wygłoszony na VII Konferencji Naukowej SENE. W ramach działalności inżynierskiej brał udział w wielu projektach związanych z układami mikroprocesorowymi. Posiada duże doświadczenie w projektowaniu systemów wbudowanych. 

Prowadzi zajęcia dydaktyczne na kierunkach Automatyka i Robotyka oraz Informatyka.

Laboratoria:

- Technika cyfrowa i mikroprocesorowa,
- Mikroprocesorowe systemy pomiarowe,
- Mikrokontrolery w automatyce,
- Podstawy techniki cyfrowej.

Wykłady

- Technika cyfrowa i mikroprocesorowa,
- Mikroprocesorowe systemy pomiarowe,
- Mikrokontrolery w automatyce,
- Postawy elektrotechniki i elektroniki,
- Postawy techniki cyfrowej.