dr Łukasz Więcław

Stanowisko: adiunkt


lwieclaw@ath.bielsko.pl
+48 33 8279262

Pokój służbowy: A315a

Konsultacje:
  • Środa: 11:45 - 12:45
  • możliwe konsultacje zdalne w innych godzinach, umówionych drogą elektroniczną

Rozkład zajęć


 

Biometria

Materiały naukowe / wyniki badań

 

Dla Studentów

Materiały do zajęć dydaktycznych

 

Prace dyplome

Tematy prac dyplomowych


  •  Absolwent Instytutu Informatyki Uniwersytetu Śląskiego (studia licencjackie i magisterskie oraz obrona doktorska).
  •  Praca Doktorska: "Analiza i poprawa jakości cyfrowych obrazów linii papilarnych", Promotor: Piotr Porwik, Obrona: 25.03.2013 r.
  •  Zainteresowania naukowe: biometria, daktyloskopia, przetwarzanie obrazów.
  •  Przedmioty: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe, Internet Rzeczy, Projektowanie rozwiązań internetowych, Systemy operacyjne.
  •  Zainteresowania prywatne: aplikacje webowe, e-marketing, bezpieczeństwo systemów informatycznych.

Publikacje

Monografie
Autor Tytuł Journal
Ł. Więcław, P. Porwik Fingerprint ridges distance measurement from bitmap images In Monograph: Biometry - Special Issue. Centrum Inżynierii Biomedycznej, Gliwice. pp. 41-52 2010
Recenzowane artykuły w czasopismach naukowych
Autor Tytuł Journal
Łukasz Hamera, Łukasz Więcław A Study of Friction Ridge Distortion Effect on Automated Fingerprint Identification System – Database Evaluation Lecture Notes in Computer Science, CISIM 2018 11127 27-36 2018
Elena Nyemkova, Zynovii Shandra, Aleksandra Klos-Witkowska, Lukasz Wieclaw Network Electronic Devices Authentication by Internal Electrical Noise Lecture Notes in Computer Science, CISIM 2018 11127 474-485 2018
Karpiński M., Khoma V., Khoma A., Więcław Ł. Segment approximation approach for reconstructing of surface topology Proceedings of the 2017 IEEE 9th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS’2017), Bucharest, Romania, 21-23 September, Vol. 1. Pp. 124-128 2017
Lukasz Wieclaw, Yuriy Khoma, Pawel Fałat, Dmytro Sabodashko, Veronika Herasymenko Biometrie identification from raw ECG signal using deep learning techniques Proceedings of the 2017 IEEE 9th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, IDAACS 2017 129-133 2017
Stanislaw Rajba, Lukasz Wieclaw, Sergii Nikolaienko, Yevhen Vasiliu Methods of data protection for quantum secure communication system Proceedings of the 2017 IEEE 9th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, IDAACS 2017 134-137 2017
Lukasz Wieclaw, Volodymyr Pasichnyk, Natalya Kunanets, Oleksij Duda, Oleksandr Matsiuk, Pawel Falat Cloud computing technologies in "smart city" projects Proceedings of the 2017 IEEE 9th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, IDAACS 2017 339-342 2017
Bohdan Borowik, Barbara Borowik, Volodymyr Karpinskyi, Roman V. Kochan, Lukasz Wieclaw Microcontroller PIC based traffic light system with collision detection IDAACS 2017 9th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems 118-123 2017
Ł. Więcław Gradient Based Fingerprint Orientation Field Estimation Journal of Medical Informatics & Technologies Vol. 22 pp. 203-207 2013
Ł. Więcław A Review on Fingerprint Orientation Estimation Methods Journal of Medical Informatics & Technologies Vol. 21 pp. 95-102 2012
Ł. Więcław Fingerprint Orientation Field Enhancement Advances in Intelligent and Soft Computing, Springer-Verlag, Computer Recognition Systems 4 Vol. 95 pp. 33-40 2011
Ł. Więcław Fingerprint Directional Image Enhancement Lecture Notes in Computer Science, Springer Vol. 6540 pp. 185-192 2011
Ł. Więcław, P. Porwik The pixel alignment based algoritm for continuous orientation field estimation Journal of Medical Informatics & Technologies Vol. 15 pp. 47-52 2010
Ł. Więcław, P. Porwik A new fingerprint ridges frequency determination method IEICE Int. Journal Electronics Express, Japan Vol.6 No. 3 pp. 154-160 2009
Ł. Więcław A minutiae-based matching algorithms in fingerprint recognition systems Journal of Medical Informatics & Technologies Vol. 12 pp. 73-77 2009
P. Porwik, Ł. Więcław A new efficient method of fingerprint image enhancement International Journal of Biometrics. Inderscience Publisher. Vol. 1 No. 1 pp. 36-46 2008
P. Porwik, Ł. Więcław Fingerprint reference point detection using neighbourhood influence method Advances in Intelligent and Soft Computing, Springer-Verlag Vol. 45 pp. 786-793 2007
P. Porwik, Ł. Więcław A new approach to reference point location in fingerprint recognition IEICE Int. Journal Electronics Express, Japan Vol. 1 No. 18 pp. 575-581 2005
Recenzowane materiały konferencyjne
Autor Tytuł Journal
Ł. Więcław, T. Orczyk Fingerprint ridges frequency Third World Congress on Nature & Biologically Inspired Computing, NaBIC 2011, Salamanca, Spain, IEEE 2011 pp. 558-561 2011
Ł. Więcław Wyznaczanie obrazu kierunków przy użyciu algorytmów gradientowych w cyfrowych obrazach linii papilarnych Systemy Wspomagania Decyzji, Zakopane pp. 309-316 2011
Ł. Więcław Nowa metoda wyznaczania obrazu kierunków linii papilarnych Systemy Wspomagania Decyzji, Zakopane pp. 331-336 2010
Ł. Więcław, P. Porwik, K. Tomaszycki Metody poprawy jakości cyfrowych obrazów linii papilarnych (Methods of enhancing digital fingerprint records) Konferencja: 100 lat daktyloskopii na Ziemiach Polskich, Warszawa. 2009
Ł. Więcław Metoda wyznaczana częstotliwości występowania listewek skórnych na obrazach linii papilarnych Systemy Wspomagania Decyzji, Zakopane 2009
Ł. Więcław, P. Porwik Local binarization and fingerprint area extraction in recognition systems In Monograph: Biometrics. Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa. pp. 97-106 2008
Ł. Więcław Metoda porównywania struktury minucji w oparciu o punkt referencyjny Systemy Wspomagania Decyzji, Zakopane 2008