prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński

Stanowisko: kierownik Katedry


mkarpinski@ath.bielsko.pl
+48 827 9263

Pokój służbowy: A314

Konsultacje:
 • Monday: 12:20 - 13:20
 • Saturday (on the days of study): 09:00 - 10:00

Rozkład zajęć


Stopnie naukowe: 

 • B.S., Electrical Engineering : Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine, 1980
 • Postgraduate Fellowship, Electrical and Computer Engineering : Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine, 1985
 • Ph.D. in Science Electrical and Magnetic Instrumentation : Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine, 1989
 • Doctorate of Science Electrical and Magnetic Instrumentation : Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine, 1995
 • Diploma of Full Professor in Security of Information Technologies : Ministry of Education and Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine, 2001 

 

Lista publikacji: 

https://orcid.org/0000-0002-8846-332X

 

Liczba wypromowanych:

 • D.Sc. – 2  (Uznanie dyplomów: Polska i Ukraina);
 • Ph.D. – 11 (Uznanie dyplomów: Polska, Republika Kazachstanu, Republika Korei, Ukraina, Zjednoczone Emiraty Arabskie)

 

Wizyty naukowo-badawcze i dydaktyczne:

 • 2006 University of Colorado Boulder, Boulder, USA
 • 2006-2012 Hochschule Schmalkalden (University of Applied Sciences), Schmalkalden, Niemcy
 • 2013 Państwowy Uniwersytet imienia Szakarima w Semeju (Shakarim State University of Semey), Semej (były Semipałatyńsk), Republika Kazachstanu
 • 2014 Kazachski Narodowy Uniwersytet Techniczny im. K.I.Satpajewa (Kazakh National Technical University after K.I.Satpayev), Ałmaty, Republika Kazachstanu
 • 2014 Korporacja Samsung Electronics, Suwon, Republika Korei
 • 2015 Tbiliski Uniwersytet Państwowy im. Iwane Dżawachiszwilego (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (EECA Cluster networking, the Horizon 2020), Tbilisi, Gruzja
 • 2015 Kazachski Narodowy Badawczy Uniwersytet Techniczny im. K.I.Satpajewa (Kazakh National Research Technical University after K.I.Satpayev), Ałmaty, Republika Kazachstanu
 • 2016 TechnoCentre of Coventry University, Coventry, Wielka Brytania
 • 2017 Firma IT SunsetPicnic UG i.Gr., Berlin, Niemcy
 • 2017-2018 Korporacja Rolls-Royce, Wielka Brytania

 

Doświadczenie zawodowe i wybrane certyfikaty: 

 • Inżynier: Zakład Naukowo-Przemysłowy „Vatra” (teraz Korporacja VATRA: http://www.vatra.te.ua/index.php/en/), Tarnopol, 1981-1982, 1986-1991
 • Certificate, Intensive English Course, Colorado School of English, Denver, USA, 2006
 • Certyfikat znajomości języka polskiego, Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, Warszawa, 2012
 • 2017-2018 the 6 months General English Language/ESOL course, Anglo Skills College, Nottingham, England, Certificate No 108 
 • 2017-2018 The Direct Method course, School of English “English Your Way”, Nottingham, England, Certificate No 358

 

Obszary zainteresowań: 

Cyberbezpieczeństwo; Systemy Komputerowe i Bezprzewodowe Sieci Sensorowe, zwłaszcza ich ochrona przed zagrożeniami cybernetycznymi, w szczególności zabezpieczenia kryptograficzne; Inżynieria Komputerowa; Inżynieria Elektryczna; Elektronika Przemysłowa

 

Członkostwo w organizacjach:

 • Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)
 • Członek Międzynarodowego Komitetu Programowego:
  • the 9th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS’2017), Bucharest, Romania, September 21-23, 2017;
  • the 8th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS’2015), Warsaw, Poland, September 24-26, 2015;
  • the 4th IEEE Fourth International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS’2007), Dortmund, Germany, September 6-8, 2007
 • Współprzewodniczący Komitetu Programowego Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej “Data Protection and Security of Information Systems”, Lviv, Ukraine (June 1-2, 2017; June 2-3, 2016; June 4-5, 2015; June 5-6, 2014)
 • Członek Komitetu Naukowego Konferencji Międzynarodowej “RENEWABLE ENERGY SOURCES: engineering, technology, innovations”, Krynica, Poland (May 26-29, 2015; June 25-27, 2014)
 • Członek Rad Redakcyjnych nastepujących czasopism naukowych:
  • Informatics and Mathematical Methods in Simulation (ISSN: 2223-5744);
  • Informative Safety (ISSN 2224-9613);
  • International Electronic Scientific-Theoretical Journal “Computer Science and Cybersecurity” (ISSN 2519-2310);
  • International Scientific Journal of Computing (ISSN 1727-6209);
  • Scientific Journal of the Ternopil National Technical University (ISSN 1727-7108);
  • Information Security Research Journal (ISSN 2221-5212);
  • Scientific Journal of Information Security (ISSN 2225-5036);
  • Science-Based Technologies (ISSN 2075-0781);
  • Поиск (Ałmaty, Kazachstan) (ISSN 1560-1730).