prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński

Stanowisko: kierownik Katedry


mkarpinski@ath.bielsko.pl
+48 827 9263

Pokój służbowy: A314

Konsultacje:
 • Monday: 12:20 - 13:20
 • Saturday (on the days of study): 09:00 - 10:00

Rozkład zajęć


Stopnie naukowe: 

 • B.S., Electrical Engineering : Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine, 1980
 • Postgraduate Fellowship, Electrical and Computer Engineering : Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine, 1985
 • Ph.D. in Science Electrical and Magnetic Instrumentation : Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine, 1989
 • Doctorate of Science Electrical and Magnetic Instrumentation : Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine, 1995
 • Diploma of Full Professor in Security of Information Technologies : Ministry of Education and Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine, 2001 

 

Liczba wypromowanych:

 • D.Sc. – 2  (Uznanie dyplomów: Polska i Ukraina);
 • Ph.D. – 11 (Uznanie dyplomów: Polska, Republika Kazachstanu, Republika Korei, Ukraina, Zjednoczone Emiraty Arabskie)

 

Wizyty naukowo-badawcze i dydaktyczne:

 • 2006 University of Colorado Boulder, Boulder, USA
 • 2006-2012 Hochschule Schmalkalden (University of Applied Sciences), Schmalkalden, Niemcy
 • 2013 Państwowy Uniwersytet imienia Szakarima w Semeju (Shakarim State University of Semey), Semej (były Semipałatyńsk), Republika Kazachstanu
 • 2014 Kazachski Narodowy Uniwersytet Techniczny im. K.I.Satpajewa (Kazakh National Technical University after K.I.Satpayev), Ałmaty, Republika Kazachstanu
 • 2014 Korporacja Samsung Electronics, Suwon, Republika Korei
 • 2015 Tbiliski Uniwersytet Państwowy im. Iwane Dżawachiszwilego (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (EECA Cluster networking, the Horizon 2020), Tbilisi, Gruzja
 • 2015 Kazachski Narodowy Badawczy Uniwersytet Techniczny im. K.I.Satpajewa (Kazakh National Research Technical University after K.I.Satpayev), Ałmaty, Republika Kazachstanu
 • 2016 TechnoCentre of Coventry University, Coventry, Wielka Brytania
 • 2017 Firma IT SunsetPicnic UG i.Gr., Berlin, Niemcy
 • 2017-2018 Korporacja Rolls-Royce, Wielka Brytania

 

Doświadczenie zawodowe i wybrane certyfikaty: 

 • Inżynier: Zakład Naukowo-Przemysłowy „Vatra” (teraz Korporacja VATRA: http://www.vatra.te.ua/index.php/en/), Tarnopol, 1981-1982, 1986-1991
 • Certificate, Intensive English Course, Colorado School of English, Denver, USA, 2006
 • Certyfikat znajomości języka polskiego, Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, Warszawa, 2012
 • 2017-2018 the 6 months General English Language/ESOL course, Anglo Skills College, Nottingham, England, Certificate No 108 
 • 2017-2018 The Direct Method course, School of English “English Your Way”, Nottingham, England, Certificate No 358

 

Obszary zainteresowań: 

Cyberbezpieczeństwo; Systemy Komputerowe i Bezprzewodowe Sieci Sensorowe, zwłaszcza ich ochrona przed zagrożeniami cybernetycznymi, w szczególności zabezpieczenia kryptograficzne; Inżynieria Komputerowa; Inżynieria Elektryczna; Elektronika Przemysłowa

 

Członkostwo w organizacjach:

 • Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)
 • Członek Międzynarodowego Komitetu Programowego:
  • the 9th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS’2017), Bucharest, Romania, September 21-23, 2017;
  • the 8th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS’2015), Warsaw, Poland, September 24-26, 2015;
  • the 4th IEEE Fourth International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS’2007), Dortmund, Germany, September 6-8, 2007
 • Współprzewodniczący Komitetu Programowego Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej “Data Protection and Security of Information Systems”, Lviv, Ukraine (June 1-2, 2017; June 2-3, 2016; June 4-5, 2015; June 5-6, 2014)
 • Członek Komitetu Naukowego Konferencji Międzynarodowej “RENEWABLE ENERGY SOURCES: engineering, technology, innovations”, Krynica, Poland (May 26-29, 2015; June 25-27, 2014)
 • Członek Rad Redakcyjnych nastepujących czasopism naukowych:
  • Informatics and Mathematical Methods in Simulation (ISSN: 2223-5744);
  • Informative Safety (ISSN 2224-9613);
  • International Electronic Scientific-Theoretical Journal “Computer Science and Cybersecurity” (ISSN 2519-2310);
  • International Scientific Journal of Computing (ISSN 1727-6209);
  • Scientific Journal of the Ternopil National Technical University (ISSN 1727-7108);
  • Information Security Research Journal (ISSN 2221-5212);
  • Scientific Journal of Information Security (ISSN 2225-5036);
  • Science-Based Technologies (ISSN 2075-0781);
  • Поиск (Ałmaty, Kazachstan) (ISSN 1560-1730).

Publikacje

Autor Tytuł Journal
Karpiński M.P., Dubczak Ł.O, Wasylkiw N.M. Bezpieczeństwo informacji na podstawie logiki rozmytej // Informatyka i metody matematyczne w modelowaniu. Informatyka i metody matematyczne w modelowaniu. Vol. 1 No. 3 P. 236-242 2011
Aleksander M., Karpinski M., Litawa G. Scientific Journal of the East Ukrainian National University Scientific Journal of the East Ukrainian National University Tom 1 1 304-310 2011
Monografie
Autor Tytuł Journal
Aleksander M.B., Balaban S.M., Karpinski M., Rajba S.A., Chyzh V.M. Information Security Environment in Wireless Sensor Networks Ternopil: Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University 224 p. 2016
O. Korchenko, I. Tereykovsky, M. Karpinski, S. Tynymbaev Neural network models, methods and security options assessment tools Internet-oriented information systems Kiev : Nash Format. 276 p. 2016
Petrov O., Borowik B., Karpinskyy M., Korchenko O., Lakhno V. Immune and defensive corporate systems with intellectual identification of threats. Pszczyna: Śląska Oficyna Drukarska. 222s 2016
Borowik B., Karpinskyy M., Lahno V., Petrov O. Theory of Digital Automata Series: Intelligent Systems, Control and Automation: Science and Engineering – Heidelberg: Springer Vol. 63 206 p. 2013
Borowik B., Karpinskyy M., Lahno V., Petrov O. Theory of Digital Automata. Series: Intelligent Systems, Control and Automation: Science and Engineering, Heidelberg: Springer. 63 206s 2013
Karpiński M. Bezpieczeństwo informacji Wydawnictwo Pomiary Automatyka Kontrola - Warszawa 280 p. 2012
Kurytnik I.P., Karpiński M., U. Jazykowska. Bezprzewodowa transmisja informacji Tarnopol: Wydawnictwo Krok. 376s 2010
Kurytnik I.P., Karpiński M. Bezprzewodowa transmisja informacji. Warszawa: Wydawnictwo Pomiary Automatyka Kontrola. 228s 2008
Karpiński M. Kurytnik I.P. Sieci komputerowe: Bezpieczeństwo. Część 1 – Metody i systemy kryptograficzne. Bielsko-Biała: Wydawnictwo ATH 140 s. 2006
Recenzowane artykuły w czasopismach naukowych
Autor Tytuł Journal
Mikolaj Karpinski, Vitalii Chyzh, Stepan Balaban, Joanna Gancarczyk, Paweł Fałat Increasing the level of information security in wireless sensor networks by improving their geometric models SGEM 2018 : 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference, Informatics. Informatics, goinformatics and remote sensing Volume 18 Issue 2.1 469-476 2018
Anatoliy Vlasyuk, Mikolaj Karpinski, Tetiana Tsvietkova, Paweł Fałat Mathematical modeling of salt solutions filtration and of moisture transfer in saturated-non-saturated soil mass under the action of vertical drainage SGEM 2018 : 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference : Informatics. Informatics, goinformatics and remote sensing Volume 18 Issue 2.1 465-472 2018
Mikolaj Karpinski, Volodymyr Pohrebennyk, Natalia Bernatska, Joanna Gancarczyk, Oleksandr Shevchenko Simulation of artificial neural networks for assessing the ecological state of surface water SGEM 2018 : 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference : Informatics. Informatics, goinformatics and remote sensing Volume 18 Issue 2.1 693-700 2018
Volodymyr Pohrebennyk, Mikolaj Karpinski, Elvira Dzhumelia, Aleksandra Klos-Witkowska, Paweł Fałat Water bodies pollution on the mining and chemical enterprise SGEM 2018 : 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference : Informatics. Informatics, goinformatics and remote sensing Volume 18 Issue 2.1 1035-1042 2018
Volodymyr Gryga, Mikolaj Karpinski, Roman Kochan, Artur Voronych, Igor Kogut Design and research of operational and pipelined binary number sorting devices SGEM 2018 : 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference, Informatics. Informatics, goinformatics and remote sensing Volume 18 Issue 2.1 Pp. 279-292 2018
Anton A. Petrov, Mikolaj Karpinski, Oleksandr S. Petrov Development of methodological basis of management of information protection in the segment of corporate information systems SGEM 2018 : 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference : Informatics. Informatics, goinformatics and remote sensing Volume 18 Issue 2.1 317-324 2018
Balyk A., Karpinski M., Naglik A., Shangytbayeva G., Romanets I. Using Graphic Network Simulator 3 for DDoS Attacks Simulation International Journal of Computing. Vol. 16 iss. 4. Pp. 219-225 2017
Dyvak M., Pukas A., Melnyk A., Klos-Witkowska A., Karpinski M. Mathematical model in task of recurrent laryngeal nerve identification by electrophysiological method Przeglad Elektrotechniczny R. 93, No 12. Pp. – 266-270. 2017
Karpinski M., Gancarczyk T., Klos-Witkowska A., Limar I., Vasiliu Y. Security Amplification of the Computer-Aided Voting System Using Quantum Cryptography Protocols Proceedings of the 2017 IEEE 9th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS’2017), Bucharest, Romania, 21-23 September, Vol. 1. Pp. 91-94. 2017
Karpiński M., Khoma V., Khoma A., Więcław Ł. Segment approximation approach for reconstructing of surface topology Proceedings of the 2017 IEEE 9th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS’2017), Bucharest, Romania, 21-23 September, Vol. 1. Pp. 124-128 2017
Orobchuk B., Sysak I., Babiuk S., Rajba T., Karpinski M., Klos-Witkowska A., Szkarczyk R., Gancarczyk J. Development of Simulator Automated Dispatch Control System for Implementation in Learning Process Proceedings of the 2017 IEEE 9th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS’2017), Bucharest, Romania, 21-23 September, Vol. 1. Pp. 210-214 2017
Karpiński M., Korchenko A., Vikulov P., Kochan R., Balyk A., Kozak R. The etalon models of linguistic variables for sniffing-attack detection Proceedings of the 2017 IEEE 9th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS’2017), Bucharest, Romania, 21-23 September, Vol. 1. Pp. 258-264 2017
Iakymenko I., Kasianchuk M., Kinakh I., Karpinski M. Construction of distributed thermal or piezoelectric sensor based on residue systems Przegląd Elektrotechniczny. 1 290-294s 2017
Shaikhanova A., Zolotov A., Dubchak L., Karpinski M., Karpinskyi V. Access Distribution Scheme to the Computer System Based on Fuzzy Logic Graph-Based Modelling in Engineering : Mechanisms and Machine Science, Springer, 39-50s 2017
M. Karpiński, P. Raif, S. Rajba, T. Rajba, V. Martsenyuk Wireless Sensor Networks with randomized parameters ICCAS 2016 : 16th International Conference on Control, Automation and Systems [publication Co-Chairs: Wonpil Yu, Shinsuk Park, Luis Gomes]: il. bibliogr., Institute of Control, Robotics and Systems (ICROS) : HICO, Gyeongju, Korea, 2016 p. 1470-1475 2016
Al-Zayadi Haider, Al-Sharify Mushtag Talib, Al-Sharify Talib, Yuriy Khlaponin, Mikolaj Karpinski. Proportional allocation method of the required bandwidth capacity for the user station using the LTE technology // Czasopismo Techniczne. Elektrotehnika Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. 199-208s 2016
Balyk A., Karpinski M. (supervisor). Using Riverbed Modeler for DDoS attack simulation // Inżynier XXI wieku (“Engineer of XXI Century” – the VI Inter University Conference of Students, PhD Students and Young Scientists: University of Bielsko-Biala, Poland, December 02, 2016). Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 53-58s 2016
Korchenko A., Vikulov P., Karpinski M. (supervisor). Method of α-leveled nominalization of fuzzy numbers for intrusion detection systems Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 155-164s 2016
Yavorska N., Mykoliuk I., Karpinski M. (supervisor). Selecting classifier for text categorization and peculiarity of Russian texts Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 443-450s 2016
Mikołaj Karpiński (Karpmski), Vasyl Martsenyuk, Iryna Gvozdetska, Bakhytzhan Akhmetov, Nazym Zhumangalieva. Estimation problem for network model at state and measurements attacks and information cost criterion // Proceedings of the 16th International Conference on Control, Automation, and Systems (ICCAS 2016), Institute of Control, Robotics and Systems (ICROS) : HICO, Gyeongju, Korea, 45- 50s 2016
Mikołaj Karpiński (Karpmski), Paweł Raif, Stanisław Rajba, Teresa Rajba, Vasyl Martsenyuk. Wireless Sensor Networks with randomized parameters // Proceedings of the 16th International Conference on Control, Automation, and Systems (ICCAS 2016), Institute of Control, Robotics and Systems (ICROS) HICO, Gyeongju, Korea, 1470-1475s 2016
Mikołaj Karpinski, Stepan Ivasiev, Ihor Yakymenko, Mykhaylo Kasianchuk, Tomasz Gancarczyk. Advanced method of factorization of milti-bit numbers based on Fermat's theorem in the system of residual classes HICO, Gyeongju, Korea, 1484-1486s 2016
Marek Boguslav Aleksander, Karina Janisz, Mikolaj Karpinski, Anton Yavorskyi, Nataliia Yavorska. Prediction of the crash vehicle using machine learning methods Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe. 6 734-739s 2016
Karpinski M., Korkishko L. DAP attack modelling of first degree Ukrainian Scientific Journal of Information Security. 22 2 184-195s 2016
Aleksander M., Korchenko O., Karpinski M., Odarchenko R. Vulnerability investigation for Internet of things sensor subnetworks architecture for different types of attacks Ukrainian Scientific Journal of Information Security, 22 1 12-19s 2016
Y. Gorbenko, T. Grinenko, O. Nariezhnii, M. Karpinski A pseudorandom sequences generator based on the multimodulo transformation Computer Science and Cybersecurity. 1 5-19s 2016
Shaikhanova A.K., Zolotov A.D., Muhametov E.M., Karpinski M.P., Kozhahmetova D.O. Evaluation of time complexity in investigation of methods of modular exponentiation Research Journal of Applied Sciences 10 2 Pp. 66 2015
Пйонтко Н.В., Карпінський М.П. Інформаційна технологія автоматичної сегментації частково спотворених зображень Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України Вип. 25.2 С. 311-317 2015
Balyk A., Iatsykovska U., Karpinski M., Shaikhanova A., Khokhlachova Y., Korkishko L. A Survey of Modern IP Traceback Methodologies Proceedings of the 2015 IEEE 8th International Conference on “Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications” (IDAACS’2015), Warsaw, Poland, September 24-26 Vol. 1 Pp. 484-488 2015
Shaikhanova A.K., Ahmetov B.S., Karpinski N.P., Kozhahmetova D.O. Evaluation of time complexity in investigation of methods of modular exponentiation Bulletin of Shakarim State University of Semey 1 55-61s 2015
Shangytbayeva G. A., Karpinski M. P., Akhmetov B. S., Yerekesheva M. M. & Zhekambayeva M. N. Mathematical Model of System of Protection of Computer Networks against Attacks DOS/DDOS Modern Applied Science: Published by Canadian Center of Science and Education. 9 8 106-111s 2015
Shangytbayeva G. A., Akhmetov B. S., Karpinski M. P., Beysembekova R. N. and Ospanov E. A. System of Protection of Computer Networks from Distributed Network Attacks to Denial of Service Research Journal of Applied Sciences. 10 2 49-53s 2015
Shaikhanova A., Karpinski M., Ahmetov B., Zhauyt A., Imanbekova U. Comparative Investigation of Methods of Modular Exponentiation Middle-East Journal of Scientific Research. 23 459-462s 2015
Piontko N.V., Karpinski M.P. Information Technology of Automatic Segmentation of Partially Blurred Images Scientific Bulletin of UNFU. 25 311-317s 2015
Shaikhanova A.K, Zolotov A.D., Stepanova O.A., Karpinski M.P., Dubchak L.O. Fuzzy System of Access Distribution within a Computer Network Journal of Theoretical and Applied Information Technology. 80 1 105-113s 2015
Karpinski M., Korchenko A., Gizun A. Integrated Model for Crises Presentation and formalized Procedures for Identifying Parameters Building Scientific and Technical Journal “Legal, Regulatory and Metrological Support Information Security System in Ukraine”. 1 69-78s 2015
Aleksander M. A., Dubchak L., Chyzh V., Naglik A., Yavorski A., Yavorska N., Karpinski M. Implementation Technology Software-Defined Networking in Wireless Sensor Networks Proceedings of the 2015 IEEE 8th International Conference on “Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications” 1 448-452s 2015
Shangytbayeva G.A., Akhmetov B.S., Karpinski M.P., Beysembekova R.N., Ospanov E.A.. Research Distributed Attacks in Computer Networks Biosciences, Biotechnology Research Asia. 12 1 737-744s 2015
Karpinski M., Piontko N., Karpinskyi V. Automatic identification method of blurred images Informatyka Automatyka Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska. 5 1 59-61s 2015
Shangytbayeva G.A, Karpinski M.P., Zhumagulova A.A. The formalized models of linear type for differentiation of DoS attacks on the basis of the weight factors method Bulletin of National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. 2 354 55-60s 2015
Shaikhanova A.K, Kozhakhmetova D.O., Karpinski M.P. Distribution of access in organization of network system of information based on fuzzy logic Bulletin of National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. 2 354 187-193s 2015
Aleksander M. B., Karpinski M., Khlaponin Y., Kozlovskyi V., Mischenko A. Generalized Algorithm for Synthesis of Protective Coating against Electromagnetic Radiation TTS. 12 54-56s 2015
Shaikhanova A.K, Zolotov A.D., Mukhametov E.M., Karpinski M.P. Evaluation of sustainable methods of modular exponentiation based on probabilistic approximation Bulletin of National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. 2 354 198-204s 2015
Aleksander M. B., Kulyk M., Karpinski M., Khlaponin Y., Mischenko A. Intelligent Technologies in Information Security Management TTS. 12 2357-2360s 2015
Karpinski N.P., Shangytbayeva G.A., Ospanov E.A., Mukhametov E.M. Identification and localization of distributed network attacks Vestnik of Semey Shakarim State University. 1 51-54s 2015
Karpinski M., Korchenko A., Akhmetova S. The method of developmentof basic detection rules for intrusion detection systems Ukrainian Information Security Research Journal. 17 4 312-324s 2015
М. П. Карпінський, У. О. Яциковська, А. В. Балик, М. Александер Атаки на відмову в обслуговуванні комп’ютерних мереж Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. Серія Комп’ютерні системи та мережі. 806 94–98s 2014
Карпінський М.П. Аналітичний метод дослідження величини зміни параметрів сигналів у бездротових сенсорних мережах Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. Серія: Комп’ютерні системи та мережі. 806 88-93s 2014
Kazakova N., Skopa O., Karpiński M. Model that Solve the Information Recovery Problems Journal of Telecommunications and Information Technology (JTIT). 4 116-121s 2014
Shangytbayeva G. and Karpinski M. Architecture and Program Realization of System of Detection of Network Attacks to Denial of Service Journal of Engineering and Applied Sciences. 9 368-371s 2014
Rajba S., Karpinski M., Korchenko O. Generalized models, construction methodology and the application of secure wireless sensor networks with random network parameters Ukrainian Scientific Journal of Information Security (Безпека інформації). 20 2 21-27s 2014
Aleksander M.A., Karpinski M.P., Litawa G.K. Functional safety and survivability of information control elliptic-curve-based systems: models and methods Ukrainian Scientific Journal of Information Security Vol. 19 No 1 P. 51-56 2013
Karpinski M., Korchenko O., Rajba S. Probabilistic methods of controlling emissions in the radio network Odessa National Polytechnic University : International peer-reviewed Scientific Journal “Informatics and Mathematical Methods in Simulation” Vol. 3 No. 4 P. 314-322 2013
Karpinski M., Korchenko O., Rajba S. Probabilistic methods of controlling emissions in the radio network Odessa National Polytechnic University : International peer-reviewed Scientific Journal “Informatics and Mathematical Methods in Simulation”. 3 4 314-322s 2013
Petrov A., Karpiński M., Kazakova N. Analysis of the economic security state in the modern economics and business fields Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa. 4 27-37s 2013
Karpiński M., Kozak K. Energy efficiency regulation of the light source’s luminous flux PAR (Pomiary • Automatyka • Robotyka). 11 79-83s 2013
Karpinski M., Chyzh V., Balaban S., Yaremchuk T. Geometric Modeling Wireless Sensor Networks for Analysis Signal Strenght Information Nodes Scientific Journal of the East Ukrainian National University. 15 69-76s 2013
Chyzh V.M., Karpinski M.P., Balaban S.M. Control and visualization of functional security of information systems using wireless sensor networks Applied Radio Electronics: Sci.Journ. 12 3 356-362s 2013
Piontko N., Karpinski М. Segmentation of patrially-blurred images using wawelet transform Uniwersytetu Narodowego “Politechnika Lwowska”: Seria Systemy i Sieci Komputerowe. Teoria i Praktyka. 777 118-122s 2013
Aleksander M. A., Karpinski M. P., Yatsykovska U. O. Features of Denial-of-Service Attacks in Information Systems Odessa National Polytechnic University : International peer-reviewed Scientific Journal “Informatics and Mathematical Methods in Simulation” Vol. 2 No. 2 P. 129-133 2012
Aleksander M., Karpinski M., Litawa G. Implementation in FPGA of Computations on Elliptic Curves GF(p) based on Rademacher–Krestenson’s Bases Informative safety [Інформаційна безпека]. 1 7 12-17 2012
Chizh V., Demchishin O., Karpinsky M., Balaban S. Using Cluster Model for Calculation of Reliability Wireless Sensor Networks Informative safety 1 83-89s 2012
Aleksander M., Karpinski M., Litawa G. Informative safety 1 12-17s 2012
Yatsykovska U.O., Karpinski M.P., Kinakh Y.I. Modeling of DoS / DDoS attacks on the basis of probabilistic packet marking Scientific Journal of the East Ukrainian National University. 8 62-68s 2012
Piontko N.V., Karpinski M.P. Criteria for segmenting partially blurred images Scientific Journal of the East Ukrainian National University. 8 285-291s 2012
Aleksander M., Borowik B., Evtukh P. [et al. Karpinskyi V., Karpinski M.] Realization of the method of attacks visualization in wireless sensor networks National University Lviv Polytechnic. Series: Radioelectronics and Telecommunications. 738 112-116s 2012
Карпінський М. П., Дубчак Л. О., Васильків Н. М. Захист інформації на основі нечіткої системи (Bezpieczeństwo informacji na podstawie logiki rozmytej) Інформатика та математичні методи в моделюванні (Informatyka i metody matematyczne w modelowaniu) Том 1 № 3. pp. 236-242 2011
Aleksander M., Karpinskyy M., Litawa G. Calculation of GF (p) Elliptic Curves in FPGA Computing. 10 2 91-96s 2011
Karpiński M.P., Dubczak Ł.O, Wasylkiw N.M. Bezpieczeństwo informacji na podstawie logiki rozmytej Informatyka i metody matematyczne w modelowaniu. 1 3 236-242s 2011
Karpinski M.P., Hominchuk A.A. Security aspects of mobile ad-hoc networks Scientific Journal of the East Ukrainian National University 3 6s 2011
Yatsykovska U.O., Vasyltsov I.V., Karpinski M.P. Research realization of distributed attacks in computer network Modern special technique. 7 124–127s 2011
Karpinski M., Kinakh Y., Yatsykovska U. Research of realization a distributed attacks in computer network Publisher VSB-Technical University of Ostrava, Czech Republic, 226-228s 2011
Karpinski M., Aleksander M., Litawa G., Karpinskyi V. Cryptographic system security level based on elliptic curves. Scientific Journal of the East Ukrainian National University 8 94-98s 2008
Karpiński M., Jakymenko I., Chominczuk A Stosowanie technologii obliczeń równoległych do znajdowania ilości punktów krzywej eliptycznej Prace naukowe Wschodnioukraińskiego Uniwersytetu Narodowego (Scientific Journal of the East Ukrainian National University). 8 207-210s 2008
Karpiński M., Dubczak Ł., Karpiński W. System do przeprowadzenia kryptoanalizy race ŁO Międzynarodowej Akademii Informatyzacji. 1 134-137s 2008
Palamar M.I., Karpinskyy M.P., Palamar A.M. Neural Network Use in Control System of Antenna Complex for Information Receive of Earth Remote Sensing ydanie naukowe elektrononiczne „Portal naukowy Donbasu”. – Nauki techniczne 2 13s 2008
Karpinski M., Mikulski M. Network Centric Systems Scientific Journal of Technical Institute of State Higher Vocational School in Nowy Sacz (Poland) 123-130s 2007
Karpinski M., Voyt S., Alaszewicz J. Algorithms and Models of the Organization of Access to the WEB-Resourses on the Basis of Single Sign-On Authentication Systems Scientific Journal of the Ternopil State Technical University. 12 4 115-126s 2007
Kostyshyn S., Karpinski M., Alaszewicz J. Test Question Import into a Virtual Learning Environment Scientific Journal of the Ternopil State Technical University. 12 4 135-140s 2007
Karpinski M., Mikulski M., Karpinski W. Transmission of data in measure and manage systems: methods, standards and classification of facilities Scientific Journal of the Ternopil State Technical University. 12 3 113-119s 2007
Karpiński M., Korkiszko L., Korkiszko T. Adaptowanie algorytmów przetwarzań kryptograficznych (APK) do opracowania danych maskowanych Prace naukowe Chmielnickiego Narodowego Uniwersytetu 1 3 67-70s 2007
Giżycki M., Waleczek M., Karpiński M. Bezpieczeństwo informacji w systemach telefonii IP // Podstawy budowy i oprogramowania sieci typu Internet / Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Grzywaka i Jerzego Klamki. Dąbrowa Górnicza: Wyd. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. 215-227s 2007
Karpinski M., Furmaniuk A. SQL Injection in Web Applications for Intranet // Internet in the Information Society / Tadeusz Wieczorek (Ed.). Dąbrowa Górnicza: Publisher Academy of Business in Dąbrowa Górnicza. 41–45s 2007
Karpinski M., Korkishko L. Masked arithmetic: transformations of masked data representation // Internet in the Information Society / Sc. Ed. Tadeusz Wieczorek. Dąbrowa Górnicza: Publisher Academy of Business in Dąbrowa Górnicza. 101–115s 2007
Karpiński M., Giżycki M., Wróbel K. Scentralizowane zarządzanie sieciami bezprzewodowymi IEEE 802.11 // Systemy mobilne-od teorii do praktyki / Pod red. Marka Miłosza. Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Informatycznego. 61-88s 2007
Karpiński M., Giżycki M., Jakymenko I. Ocena wydajności i odporności na analizę czasową algorytmów wykładniczych punktu krzywej eliptycznej Prace naukowe Chmielnickiego Narodowego Uniwersytetu. 5 23-30s 2006
Karpinskyy M., Gizycki M., Brandys A., Heryla N., Ruta Z. Appliance of Cisco IDS and PIX devices in network security system Scientific Journal of the Ternopil State Technical University. 11 3 101-108s 2006
Karpiński M., Korkishko L. Algorytm uogólniony wykonywania operacji podstawienia nad danymi w przedstawieniu maskowanym Prace naukowe Chmielnickiego Narodowego Uniwersytetu. 6 100-106s 2006
Karpinskyy M., Vasyltsov I., Vasylkiv I. Estimation of Confidential Information Leakage Risk during Timing Analysis of Modular Exponentiation Algorithms Scientific Journal of the Ternopil State Technical University. 4 135-144s 2006
Karpiński M., Lapandra A. Szczegóły budowy systemu komputerowego do badań biochemio-luminescencji Prace naukowe Chmielnickiego Narodowego Uniwersytetu. 2 6 167-171s 2005
Karpinskyy M., Korkishko L., Korkishko T. The engineering-cryptographic attack by the analysis of power consumpction on the hardware-software realization of cryptographic transformation by the real standard Scientific Journal of the Ternopil State Technical University. 3 127-135s 2005
Karpinskyy M., Furmanyuk A. Authentication in DBMS and preservation of secret of passwords Scientific Journal of the Ternopil State Technical University. 2 128-131s 2005
Karpiński M., Giżycki M. Analiza bezpieczeństwa rozwiązania VoIP na potrzeby budowy nowoczesnej sieci telekomunikacyjnej ATH Bezpieczeństwo informacji – od teorii do praktyki. – Warszawa: Wydawnictwo MIKOM. 201–215s 2005
Karpinskyy M., Vasyltsov I., Yakymenko I. Estimating indexes of efficiency of encipherings algorithms on the elliptic curves National Technical University of Ukraine 8 121-124s 2004
Shyrochyn V., Karpinskyy M., Vasyltsov I., Karpinskyj B. Information flow model to realize differential fault analysis Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. 17 117-121s 2004
Shyrochyn V., Karpinskyy M., Vasyltsov I., Karpinskyj B. Protocols to control QRG based on Gollmann cascade with linear feedback reconfigurability Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. 17 122-127s 2004
Karpiński M., Furmaniuk A. SQL-iniekcje jako metoda ataku na systemy sterowania bazami danych oraz przeciwdziałanie im Prace Naukowe Uniwersytetu Technologicznego Podola 2 2 24-26s 2004
Lapandra A., Karpiński M. Projektowanie systemów kontrolno-pomiarowych do przeprowadzenia analizy chemio-luminescencji Prace Naukowe Uniwersytetu Technologicznego Podola. 2 2 142-145s 2004
Karpinskyy M., Yakymenko I. Increase of Efficiency of Calculation of Points on Elliptic Curves above the Limited Fields Scientific Journal of the Ternopil State Technical University. 8 4 67-73s 2003
Карпінський М., Сальніков М. Методи безпечної роботи при використанні SQL-сервера Oracle Вісник Тернопільського державного технічного університету. 7 2 95-100s 2002
Karpinskyy M., Yakymenko I., Duda I. Krzywa eliptyczna do asymetrycznego systemu kryptograficznego Scientific Journal of the Ternopil State Technical University. 6 3 91-95s 2001
Карпінський М.П., Кінах Я.І. Використання методів факторизації для оцінки надійності системи шифрування RSA Радіотехніка. 107-110s 2000
Карпінський М.П., Кінах Я.І. Оцінка рівня надійності системи шифрування RSA методом факторизації Автоматика. Автоматизація. Електротехнічні комплекси і системи. 2 . 91-94s 2000
Karpiński M.P., Honchar V.V., Pazdriy I.R., Trembach R.B. Symulacja komputerowa stanów przejściowych w źródłach światła o wysokiej intensywności utomatyka. Automatyzacja. Kompleksy i systemy elektrotechniczne. 2 28-32s 1999
Honchar V.V., Karpiński M.P., Pazdriy I.R., Trembach R.B. System goniofotometryczny z wykorzystaniem techniki komputerowej Tekhnichna Elektrodynamika (Technical Electrodynamics) : Wyd. Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. 4 71-74s 1999
Карпінський М.П., Кінах Я.І. Керування ключами в засобах інформаційної безпеки комп’ютерних систем Автоматика. Автоматизація. Електротехнічні комплекси і системи 1 70-72s 1999
Honchar V.V., Karpiński M.P., Pazdriy I.R. Problemy pomiarów i optymalizacji wskaźników wydajności lamp metalohalogenkowych Automatyka. Automatyzacja. Kompleksy i systemy elektrotechniczne 1 53-58s 1999
Honchar V.V., Trembach R.B., Zalizetskyi A.M., Karpiński M.P. Analiza charakterystyk elektrycznych lamp metalohalogenkowych w anormalnych trybach pracy Tekhnichna Elektrodynamika (Technical Electrodynamics) : Wyd. Narodowej Akademii Nauk Ukrainy 6 64-69s 1998
Honchar V.V., Zalizetskyi A.M., Karpiński M.P., Trembach R.B. Skomputeryzowane systemy goniofotometryczne Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowo-Techniczne „Technika Pomiarowa i Metrologia” : Wyd. Uniwersytetu Narodowego “Politechnika Lwowska”. 53 163-166s 1998
Карпінський М.П., Березька К.М., Березький О.М. Генератор симетричних зображень Автоматика. Автоматизація. Електротехнічні комплекси і системи. 1 152-157s 1998
Karpiński M.P., Mochulskyi V.A., Trembach R.B. Pośredni pomiar odchyleń napięcia i częstotliwości od ich wartości optymalnej w sieci oświetleniowej z częstotliwością podwyższoną Tekhnichna Elektrodynamika (Technical Electrodynamics) : Wyd. Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. 6 61-64s 1997
Божидарник В., Карпінський М., Опалко Ю. Тактильні датчики Вісник Тернопільського державного технічного університету. 2 2 91-97s 1997
Березька К.М., Карпінський М.П. Мова опису складних зображень Автоматика. Автоматизація. Електротехнічні комплекси і системи. 1 30-37s 1997
Recenzowane materiały konferencyjne
Autor Tytuł Journal
Vitalii I. Yesin, Maryna V. Yesina, Serhii G. Rassomakhin, Mikolaj Karpinski Ensuring Database Security with the Universal Basis of Relations Lecture Notes in Computer Science, CISIM 2018 11127 510-522 2018
Iryna Mykoliuk, Daniel Jancarczyk, Mikolaj Karpinski, Viktor Kifer Machine learning methods in electrocardiography classification Advanced computer information technologies : ACIT 2018 102-105 2018
Н.П. Карпинский, А.А. Корченко, С.Т. Ахметова, Н.К. Жумангалиева Метод построения условных детекционных выражений для систем обнаружения кибератак Актуальні питання забезпечення кібербезпеки та захисту інформації 66-70s 2016
Aleksander M. B., Karpinski M., Litawa G. W. Elliptic curve cryptography in security sensor networks Aktualne pytania zapewnienia bezpieczeństwa cybernetycznego i ochrony informacji : Międzynarodowa Konferencja Naukowo–Praktyczna CICSIS-2015, 25-28 lutego 2015 r. :Prace naukowe Konferencji. – Kijów, Ukraina : Wyd. Uniwersytetu Europejskiego S. 9-13 2015
M. Bajda, A. Cetnarowska, Ł. Klatka, K. Sułkowski ; Scientific supervisor M. Karpiński Management information system for critical item 16-17s 2015
Karpinski M., Rajba S. A., Rajba T. An application of Wireless Sensor Networks with Random sending 42-43s 2015
V. D. Pohrebennyk, R. V. Politylo, M. Aleksander, M. P. Karpinski Systemy komputerowe do operacyjnej kontroli ekologicznej parametrów zintegrowanych środowiska wodnego Mińsk, Białoruś: Białoruski Narodowy Uniwersytet Techniczny, 113-115s 2014
Jacykowska U., Kinach J., Karpiński M. Markowanie probabilistyczne pakietów w sieci komputerowej Lwów, Ukraina : Wyd. Ukraińskiej Akademii Drukarstwa, 200-201s 2012
Palamar A., Karpinskyy M. Control of an Uninterruptible Power Supply in a DC Microgrid System // “Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering” Proceedings of the Symposium. – Pärnu, Estonia, 80-84s 2011
Palamar A., Karpinskyy M., Vodovozov V. Design and Implementation of a Digital Control and Monitoring System for an AC/DC UPS // Compatibility and Power Electronics Proceedings of the Conference-Workshop. – Tallinn, Estonia 173-177s 2011
Karpinski M.P., Hominchuk A.A. Security aspects of mobile ad-hoc networks. materiały konf. nauk.-prakt. – Łuhańsk, 189-200s 2011
Yatsykovska U., Karpinski M., Vasyltsov I., Bykovyy P. The Monitoring System of DoS/DDoS Attacks in the Global Network // Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems 6th IEEE International Conference IDAACS’2011, 2 791-794s 2011
Palamar A., Matsuik O., Karpinskyy M. PhD studies in Ternopil State Ivan Pul’uj Technical University // “Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering” and “Doctoral School of Energy and Geotechnology II” Proceedings of the Sympodium. – Pärnu, Estonia, 240-243s 2010
Karpinski M., Aleksander M., Gizycki M., Sztafinski D. Optimization of wireless network through centralised management // Problemy zastosowania technologii informatycznych, sprzętu specjalistycznego w działalności OSW, procesie edukacyjnym, współdziałania z innymi służbami Lwów: Lwowski Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych, 227-231s 2009
Karpinskyi V., Korkishko L., Karpinski M. Side-Channel Signal Processing and Modeling // Advanced Computer Systems and Networks: Design and Application Proceedings of the Conference. – Lviv, Ukraine 199-202s 2009
Karpiński M., Trembacz R., Czyż W. Sterowanie komputerowe oświetleniem za pomocą standardu DALI Ogólnoukraińska Konferencja Naukowa Tarnopolskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego imienia Iwana Puluja, 230s 2009
Kurytnik I., Borowik B., Karpinski M. Deploying ZigBee Sensor Network for Vibration Measurement Lviv: Publishing House Vezha&Co. 192-196s 2009
Kurytnik I.P., Borowik B., Karpiński W. Problems with Massive Data Storage in cardiac event monitoring using microcontroller dsPIC Proceedings of the 9th International Workshop “Computational Problems of Electrical Engineering” 130-132s 2008
Karpinski M., Aleksander M., Litawa G., Karpinskyi V The Security of Data Transmission over Telecommunication Networks Based on Advanced Data Encryption Methods Proceedings of the 9th International Workshop “Computational Problems of Electrical Engineering” 71-73s 2008
Kurytnik I., Karpinski M., Aleksander M., Mikulski M. Algorithms of topology building in the Wireless Sensor Networks roceedings of the 9th International Workshop “Computational Problems of Electrical Engineering” 95-97s 2008
Karpinski M., Rajba S., Rajba T. Measurement and information system used the mobile phone GSM and Bluetooth Proceedings of the 15-th International Seminar of Metrologists “Methods and Technics of Signal Conversion at Physical Measurements” 70s 2007
Furmanyuk A., Karpinski M., Borowik B. Modern Approaches to the Database Protection Dortmund: University of Applied Sciences Fachhochshule 590-592s 2007
Karpinski M., Korkishko L., Furmanyuk A. Masked Encryption Algorithm mCrypton for Resource-Constrained Devices Dortmund: University of Applied Sciences Fachhochshule Dortmund. 628-633s 2007
Карпінський М.П., Дубчак Л.О., Яциковська У.О. Дослідження часової реалізації алгоритму електронного цифрового підпису RSA 42-48s 2007
Karpinskyy M., Gizycki M., Yakymenko I., Chaikivska J. The Criteria of Choice General-System Characteristics the Cryptography of Elliptic Curves Proceedings of the Second IEEE International Conference on Technologies for Homeland Security and Safety TEHOSS 2006 237-244s 2006
Karpinskyy M., Korkishko L. rchitecture of cryptographic devices resistant to side-channel attacks roceedings of the International Conference on Computer Science and Information Technologies CSIT’2006 167-170s 2006
Karpinskyy M., Vasylkiv L., Gizycki M. Secret Key Leakage caused by Hamming-weight Timing Analysis on Modular Exponentiation Proceedings of the 2006 International Conference on Security and Management 179-185s 2006
Karpinsky M.P., Yakymenko I.Z., Chajkivska J.M. Formalization Assessment Criterion Attacks on Cryptosystems Using Elliptic Curves Proceedings of the Third IEEE International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications “IDAACS’2005” 399-402s 2005
Karpinskyy M., Gizycki M., Tymoshenko L. Analysis of Secure Realization of VoIP during Creation of Modern Telecommunication Network at the University of Bielsko-Biala (Poland) Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic National University 52-55s 2005
Karpinskyy M., Vasyltsov I., Vasylkiv L. Estimation of the Secret Information Leakage Risk during Timing Analysis of Binary Modular Exponentiation Method Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic National University. 132-135s 2005
Karpinskyy M., Vasyltsov I., Yakymenko I., Honcharyk A. Elliptic Curve Parameters Generation Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic National University. 294-295s 2004
Shyrochin V., Karpinskyy M., Vasyltsov I., Karpinskij B. Formalization of the Development of Quasi-Random Generator Based on Gollmann Cascade Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic National University. 29-30s 2003
Vasiltsov I.V., Karpinskyy M.P., Kavka S.B. The Structure of the Voice Authentication System Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic National University. 490-491s 2003
Vasiltsov I.V., Karpinskyy M.P., Sagan A.M. Development of VHDL-based Core with embedded Steganography Function Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic National University. 260-261s 2003
Karpinskyy M., Kinakh Y. Reliability of RSA Algorithm and its Computational Complexity EEE International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications 494-496s 2003
Yaskiv V., Karpinsky M., Gurnik O. On–board power system of space vehicles Proc. 5TH Sino-Russian-Ukraine Symposium on Space Science and Technology and 1ST International Forum on Astronautics and Aeronautics. 207-213s 2000
Ботюк О.А., Карпінський М.П., Кінах Я.І. Переваги асиметричної криптографії Праці другої наук.–техн. конф. «Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні». 242–244s 2000
Широчин В.П., Карпінський М.П., Кулик А.В. Віртуалізація та динамічна аутентифікація користувачів в комп'ютерних системах спеціального призначення Праці другого міжнар. симпозіуму «Проблеми інтеграції науково-освітнього потенціалу в державотворчому процесі» (Севастополь-Ласпі). 2000
Карпінський М.П. Практика підготовки фахівців за спеціальністю «Захист інформації в комп’ютерних системах» в Тернопільській академії народного господарства Праці ювілейної наук.–техн. конф. «Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні». 251s 1998
Карпінський М.П., Кулик А.В., Пилипчук Ю.Р. Модулі захисту програмного забезпечення економічної інформації Праці Україно-польського симпозіуму «Проблеми трансформації в гуманітарній, соціально-економічній та науково-освітній сферах». – Тернопіль: ТДТУ 1997
Карпінський М.П., Кулик А.В. Захист інформації в комп’ютерних системах як один з аспектів суверенітету держави Доповіді першого міжнар. симпозіуму «Проблеми інтеграції науково-освітнього потенціалу в державотворчому процесі». 253-256s 1997
Demyanenko V.V., Karpiński M.P., Orobchuk B.Y. Ocena medyczno-biologiczna skuteczności wysokoczęstotliwościowego promieniowania UV Prace X Konferencji Narodowej z udziałem międzynarodowym Oświetlenie - 96. - Warna (Bułgaria). 1996
Karpiński M.P., Mochulskyi V.A., Trembach R.B. Pomiary parametrów kompletu „statecznik – lampa wyładowcza” na częstotliwościach podwyższonych Prace X Konferencji Narodowej z udziałem międzynarodowym Oświetlenie - 96. – Warna (Bułgaria). 38s 1996
Referaty konferencyjne
Autor Tytuł Journal
M. Aleksander, M.Karpiński, O. Trofimchuk, V. Mokriy, V. Pohrebennyk, V. Radchuk, I. Radchuk, S.Zagorognya Information support of the acoustic momitoring of the lake Nobel The 2’nd International Conference “RENEWABLE ENERGY SOURCES:engineering, technology, innovations”, May 26-29, 2015 : Proceedings of the Conference. – Krynica, Poland, 2015. 8s 2015
Janisz K., Pohrebennyk V., Karpiński M. Methods of operational environmental monitoring of water The 2’nd International Conference “RENEWABLE ENERGY SOURCES:engineering, technology, innovations”, Proceedings of the Conference. – Krynica, Poland, 9s 2015
Shayhanova AK Zhangisina GD, Karpiński NP Program of International Satpayev’s readings “Role and Position of Young Scientists in Inplementation of “Kazakhstan 2050” Strategy”,devoted to celebration of 80 th anniversary of Kazakh National Technical University named after K.I. Satpayev National Technical University named after K.I. Satpayev Almaty, Kazakhstan 34s 2014
Karpinski M. Geometric Modeling Wireless Sensor Networks for Analysis Signal Strenght Information Nodes Program of the X International Science - Practical Conference «Information Technologies and Security in Administration» 4s 2013
Karpinski M. Wykorzystanie modelu klastrowego do obliczania niezawodności sieci bezprzewodowej Program of the IX International Science - Practical Conference “Information Technologies and Security in Administration” 4s 2012
Karpinski M. Implementation and testing of methods parallel computation on elliptic curves GF(p) Program of the VIII International Science - Practical Conference «Information Technologies and Security in Administration» 4s 2011
Aleksander M., Karpinski M., Litawa G. Implementation and testing of methods parallel computation on elliptic curves GF(p) Program of the VIII International Science - Practical Conference “Information Technologies and Security in Administration”» 11s 2011
Jacykowska U. O., Karpiński M. P. Modeling network traffic of computer network during the implementation attacks such as DoS/DDoS Program of the VIII International Science - Practical Conference “Information Technologies and Security in Administration” 10s 2011
Karpiński M., Trembacz R., Tracz U. Organizacja zabezpieczenia bezprzewodowej sieci sensorowej przed atakami typu Sybil Pierwsza Konferencja Naukowo-Techniczna „Modele, systemy i technologie informatyczne” Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego imienia Iwana Puluja (TNUT) 49s 2011
Karpiński M.P., Mochulskyi V.A., Trembach R.B. Aspekty bezpieczeństwa bezprzewodowych sieci sensorowych Program of the VII International Science - Practical Conference “Information Technologies and Security in Administration” 4s 2010
Yatsykovska U., Vasyltsov I., Karpinski M. Model of the protected klient-server architecture Program of the VII International Science - Practical Conference “Information Technologies and Security in Administration” 8s 2010
Karpiński M. Udoskonalenie algorytmu równoleglego obliczania stopnia krzywych eliptycznych Program of the VI International Science - Practical Conference “Information Technologies and Security in Administration” 4s 2009
Kurytnik I., Karpinski M., Borowik B., Mikulski M. Safety of Translation in the Wireless Sensor Networks Materials of the V International Science - Practical Conference “Information Technologies and Security in a Administration” 2008
Kurytnik I., Gizycki M., Machej P., Rudyi A. Security aspects of protocol IPv6 Materials of the V International Science - Practical Conference “Information Technologies and Security in a Administration” 2008
Karpinski M., Aleksander M., Litawa G., Karpinskyi V. Cryptographic system security level based on elliptic curves Materials of the V International Science - Practical Conference “Information Technologies and Security in a Administration” 2008
Karpiński M., Jakymenko I., Chominczuk A. Zastosowanie technologii obliczeń rownoległych do wyznaczenia ilości punktów na krzywej eliptycznej Materials of the V International Science - Practical Conference “Information Technologies and Security in a Administration” 2008
Karpinski M., Kurytnik I.-P., Lyapandra A. Analysis of Errors of the Light Measurings in Biochemical and Luminescent Researches Materials 2-nd International Conference „Lighting & Electrical Engineering: history, problems and perspektives” Dedicated To the 160 th Birth anniversary of world known physicist and electrical engineer Professor Ivan Pul’uj 51-53s 2005
Karpinski M., Kurytnik I.-P., Pazdriy I. Influencing of the Anomalous Modes of Operations on some Descriptions of Lightning Technologies of Lamps Materials 2-nd International Conference „Lighting & Electrical Engineering: history, problems and perspektives” Dedicated To the 160 th Birth anniversary of world known physicist and electrical engineer Professor Ivan Pul’uj 56-57s 2005
Karpinski M.P., Yakymenko I.Z., Chajkivska J.M. Classification of Attacks on the Devices of the Cryptographic Systems Materials 2-nd International Conference „Lighting & Electrical Engineering: history, problems and perspektives” Dedicated To the 160 th Birth anniversary of world known physicist and electrical engineer Professor Ivan Pul’uj 70-71s 2005
Trembach R., Karpinski M., Pylypyshyn L. Improvement of the Goniophotometric System Materials 2-nd International Conference „Lighting & Electrical Engineering: history, problems and perspektives” Dedicated To the 160 th Birth anniversary of world known physicist and electrical engineer Professor Ivan Pul’uj 92-93s 2005
Lapandra A.S., Karpinski M.P. System komputerowy do badania biopróbek Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej ”Automatyzacja: problemy, idee, rozwiązywania” 150s 2003
Карпінський М., Якименко І. Багатопараметричні інтегровані півгрупи і зв’язані з ними задачі Праці четвертої наук.-техн. конф. ТДТУ “Прогресивні матеріали, 20 технології та обладнання в машино– і приладобудуванні”. 133s 2000
Карпінський М.П., Кінах Я.І., Ніконенко В.В. Практична реалізація методу “решета” числового поля в криптоаналізі Праці міжнар. Наук.-практ. Конф. “Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці та бізнесі”. 2000
Карпінський М., Кінах Я. Криптографія без обміну ключами Праці четвертої наук.–техн. конф. ТДТУ «Прогресивні матеріали, технології та обладнання в машино– і приладобудуванні». 132s 2000
Карпінський М., Ямко О., Музика І. Захищена комп'ютерна система для дослідження біопроб Праці четвертої наук.–техн. конф. ТДТУ «Прогресивні матеріали, технології та обладнання в машино– і приладобудуванні». 121s 2000
Білоусов І.А., Карпінський М.П., Саченко А.О. Досвід роботи навчального комплексу «Комп’ютерні технології Праці ІІІ міжнар. наук.–метод. конф. «Досвід і проблеми реалізації ступеневої підготовки фахівців». 59s 1997
Patenty
Autor Tytuł Journal
Vitalij M. Čiž, Stepan M. Balaban, Mikołaj Karpiński, Paweł Filip Fałat, Tomasz Gancarczyk, Volodymyr M. Karpinskyi Sposób wizualizacji parametrów sygnałów węzłów informacyjnych w jednym klastrze: patent Nr 120486 H04W 12/12 (2009.01) Właściciele patentu Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Techniczny imienia Iwana Puluja (Ukraina) i Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (Polska). Nr zgłoszenia: u 2017 02407 ; zgłosz. 15.03.2017 opubl. 10.11.2017, Biuletyn Nr 21. – 6 s. 2017
Bałaban S.M., Karpiński M.P., Czyż W.M. Sposób wizualizacji parametrów sygnałów węzłów informacyjnych o ograniczonej liczbę : patent Nr 113435 MKP H04W 12/12 Nr zgłoszenia: u 2016 08077 ; zgłosz. 21.07.2016 opubl. 25.01.2017 Biuletyn Nr 2. – 9 s 2017
Aleksander M.B.A., Czyż W.M., Karpinskyi V.M., Bałaban S.M., Karpiński M.P.; Sposób wizualizacji parametrów sygnałów węzłów informacyjnych: patent na wzór użytkowy Właściciele patentu Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Techniczny imienia Iwana Puluja (Ukraina) i Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej (Polska). 1-6s 2015
Czyż W.M., Karpiński M.P., Bałaban S.M.; Sposób modelowania klasterowego bezprzewodowej sieci sensorowej: patent na wzór użytkowy Właściciele patentu Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Techniczny imienia Iwana Puluja (Ukraina) i Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (Polska). 4s 2014
Дубчак Л.О., Кочан В.В., Васильцов І.В.,Карпінський М.П. Пристрій для обробки нечіткої інформації: патент на винахід модель власник патенту Тернопільський національний економічний університет 11-10s 2014
Czyż W.M., Demczyszyn O.I., Karpiński M.P.,Bałaban S.M.; Sposób modelowania simpleksowego bezprzewodowej sieci sensorowej: patent na wzór użytkowy Właściciele patentu Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Techniczny imienia Iwana Puluja (Ukraina) i Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (Polska). 4s 2013
Pyontko N.W., Karpiński M.P.; Sposób automatycznej identyfikacji obrazów rozmytych: patent na wzór użytkowy Właściciele patentu: Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Techniczny imienia Iwana Puluja (Ukraina) i Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (Polska). 6s 2013
Karpinskyi V., Evtukh P., Borowik B., Karpiński M. Sposób wizualizacji ataku tunelu czaso-przestrzennego w bezprzewodowej sieci sensorowej: Assignee: Temopil National Ivan Puluj Technical University (Ukraine). 4s 2011