Temat związany z problemem automatycznej identyfikacji osób na podstawie linii papilarnych oraz odcisków uszu.

Relalizacja pracy przy współpracy z Centralnym Labolatorium Kryminalistycznym KGP w Warszawie.


Promotor: 
dr Łukasz Więcław

Rezerwacja tematu: 
Temat dostępny

Typ: 
inżynierska

Kierunek: 
Informatyka

Rok: 
2020