logo
Katedra Informatyki i Automatyki
Akademia Techniczno-Humanistyczna
w Bielsku-Białej
Tel.: +48 33 8279-264
Mikołaj Karpiński
Krzysztof Augustynek
Bohdan Borowik
Paweł Fałat
Joanna Gancarczyk
Tomasz Gancarczyk
Kazimierz Jagieła
Krzysztof Kajstura
Aleksandra Kłos-Witkowska
Roman Kochan
Oleksandr Korchenko
Mirosław Kordos
Marcin Kubica
Vasyl Martsenyuk
Renata Machlańska
Andrzej Masny
Jerzy Miś
Jadwiga Nikodem
Stanisław Rajba
Piotr Stachowicz
Rafał Szklarczyk
Kornel Warwas
Łukasz Więcław
Stanisław Zawiślak

dr Aleksandra Kłos-Witkowska - Katedra Informatyki i Automatyki

dr Aleksandra Kłos-Witkowska
Pokój służbowy: A315
Tel. praca: +48 33 8279262
E-mail: awitkowska@ath.bielsko.pl
Konsultacje
środa: 11:15 - 12:00
Absolwentka Instytutu Fizyki im A. Chełkowskiego Uniwersytetu Śląskiego (Studia Magisterskie oraz Studia Doktoranckie). Laureatka prestiżowego stypendium Marii Curie. Odbyła staże naukowe w Max Planck Institut für Biophysikalische Chemie (Göttingen, Niemcy), University of Ioannina (Grecja), University of Helsinki (Finlandia). Współpracowała z naukowcami z Oxford University. Recenzent w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zainteresowania naukowe: wpływ pól elektromagnetycznych na substancje biologiczne, sensory.

Działalność dydaktyczna:
Prowadzenie wykładów, ćwiczeń rachunkowych z podstaw elektrotechniki i elektroniki na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki
Prowadzenie wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych (komputerowych) z elektrotechniki i elektroniki na Wydziale Zarzšdzania i Informatyki, kierunek transport
Prowadzenie wykładów, ćwiczeń rachunkowych z elektroniki na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki
Opracowanie nowych programów nauczania (wykładów) i ćwiczeń z elektrotechniki i elektroniki oraz z elektroniki
Członek komisji egzaminacyjnej (obrona prac dyplomowych)

Publikacje i konferencje
1. D. Fischer. M Mukrasch, A. Kłos-Witkowska, Ch. Griesinger, E. Mandelkow, M. Zweckstetter Structural and microtubule binding properties of tau mutants of frontemporeal dementias Biochemistry 46, 2574-2582, 2007
2. A. Kłos-Witkowska, Z. Drzazga, W Borgieł Changes in RF signal as a response of biological substance exposed in the near field region, Polish Journal of Environmental Studies Vol. 15. No.4A, 62-65, 2006.
3.A Kłos , Z. Drzazga, W. Borgieł, A study of RF penetrating biological substances-preliminary report. IFMB Proc, Medicon 2004 Ischia, Vol. 6, 58-60, 2004
4.A. Michnik, A. Kłos, Z. Drzazga. The influence of radio frequency on thermal stability of Bovine Serum Albumin in aqueous solution, Journal of Thermal and Calorymetry, Vol 77. 296-277, 2004.
5.A. Kłos-Witkowska , W, Borgieł, Z Drzazga Changes in RF signal as a response of biological substances expose in the near field region II International Symposium on Medical Physics 2006 (oral presentation) 2006. A. Kluczewska, A. Kłos-Witkowska, Z. Drzazga, A Michnik Interaction of bovine serum albumin with N-Acetyl-L-Aspartic Acid and effect of radio frequency radiation II International Symposium on Medical Physics 2006 (poster)
6.A. Kłos-Witkowska, A. Kluczewska, Z. Drzazga, A. Michnik: Fluorescence and optical absorption study of RF field effect on albumin and haemoglobin XXVII European Congress on Molecular Spectroscopy
7.A Kłos, Z. Drzazga, H. Duda Study of interaction of RF with some biological substances, Abstract (str 126). II International Symposium on Medical Physics 2003
8.B. Beck, E. Beck, R. Polaniak, A Salwiczek, A. Kłos, Z. Drzazga An effect of extremely low frequency magnetic field on alkaline phosphates activity in vivo and in vitro study Abstract (str 118). II International Symposium on Medical Physics 2003 .
9.A. Kłos, A. Konefał Statistic analysis in vivo dosimetry with the use of electron beams (oral presentation) Second reward for the best presentation Second International Summer Student School Nuclear Physics Methods and Accelerators in Biology and Medicine.