logo
Katedra Informatyki i Automatyki
Akademia Techniczno-Humanistyczna
w Bielsku-Białej
Tel.: +48 33 8279-264
Mikołaj Karpiński
Krzysztof Augustynek
Bohdan Borowik
Paweł Fałat
Joanna Gancarczyk
Tomasz Gancarczyk
Kazimierz Jagieła
Krzysztof Kajstura
Aleksandra Kłos-Witkowska
Roman Kochan
Oleksandr Korchenko
Mirosław Kordos
Marcin Kubica
Vasyl Martsenyuk
Renata Machlańska
Andrzej Masny
Jerzy Miś
Jadwiga Nikodem
Stanisław Rajba
Piotr Stachowicz
Rafał Szklarczyk
Kornel Warwas
Łukasz Więcław
Stanisław Zawiślak

mgr inż. Andrzej Masny - Katedra Informatyki i Automatyki

mgr inż. Andrzej Masny
Pokój służbowy: A313
Tel. praca: +48 33 8279267
E-mail: masnya@ath.bielsko.pl
Konsultacje
piątek 11:15 - 12:15
W 1975 roku ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej a rok później Wyższą Oficerską Szkołę Wojsk Radiotechnicznych.
Prowadzi wykłady, ćwiczenia projektowe i laboratoryjne dla studentów drugiego i trzeciego roku na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych z zakresu:
- podstaw elektrotechniki i miernictwa,
- podstaw elektroniki,
- układów elektronicznych,
- układów impulsowych w automatyce,
- komputerowego projektowania układów elektronicznych.

Jest twórcą laboratorium z elektronicznych układów analogowych i cyfrowych , autorem
- „Analogowe układy elektroniczne symulacja w PSpice – Schematics” Bielsko-Biała, 2015,
- „Komputerowe projektowanie układów elektronicznych w środowisku OrCAD-Allegro” Bielsko-Biała 2016
-„ Właściwości akustyczne pomieszczeń pod względem odsłuch stereofonii i kwadrofonii w warunkach polskich” Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej,

współautorem programów zajęć i pomocy dydaktycznych dla studentów:
- skrypt "Laboratorium Elektroniki" Łódź, 1984,
- skrypt "Laboratorium Elektroniki" Bielsko-Biała, 1994,
- materiały pomocnicze jako pliki (*.sch) do przedmiotu "analogowe układy elektroniczne",
- materiały pomocnicze do wykładu i ćwiczeń z przedmiotu "podstawy elektroniki" dla kierunku informatyka w postaci plików (*.sch., *.docx),
- materiały pomocnicze do komputerowego projektowania układów elektronicznych jako pliki (*.sch, *.docx)

Wykonał szereg projektów wdrożonych w przemyśle w tym:
- zaprojektowanie i wykonanie elektronicznego układ do badania zbieżności i pochylenia kół oraz układu automatycznego ustawiania świateł samochodu osobowego, - projekt i wykonanie elektronicznego układu do automatycznego pomiaru i rejestracji rozwoju pęknięcia zmęczeniowego stali resorowej w ramach tematu badawczego: ”Opracowanie metodyki modyfikacji składu chemicznego i badań właściwości stali resorowej”,
- projekt i wykonanie elektronicznego systemu kontroli i uprzedzającej wymiany narzędzi w linii technologicznej wielowrzecionowego automatu tokarskiego dla Fiat Auto Poland,
- zaprojektowanie i wykonanie silnika liniowego tubowego z zewnętrzną częścią wtórną w ramach tematu: „Sterowanie częstotliwościowe prędkości obrotowej silnika liniowego”,
- projekt i wykonanie mikroprocesorowego systemu do automatycznej kontroli i regulacji parametrów wody basenowej,
- zaprojektowanie i wykonanie automatycznego urządzenia do pomiaru i regulacji pH lub REDOX wody basenowej,
- projekt i wykonanie elektronicznego układu regulacji temperatury wody basenowej synchronizowany z pracą pompy wody,
- projekt i wykonanie mikroprocesorowego systemu do automatycznego sterowania temperaturą i wilgotnością powietrza w hali basenowej.

Prowadzi badania naukowe z zakresu pomiarów szumu 1/f materiałów półprzewodnikowych. Wyniki z tego zakresu opublikowano w artykule pt. "Wyznaczanie podstawowych parametrów szumów termicznych za pomocą programu ORCAD Capture CIS" zamieszczonym w "Wymirjuwatielnaja tiechnika ta mietrologija" Lwów, nr 61/2002.
Od 1991 roku współpracuje z firmą Krülland Wassertechnologie GmbH Kaarst Niemcy.