logo
Katedra Informatyki i Automatyki
Akademia Techniczno-Humanistyczna
w Bielsku-Białej
Tel.: +48 33 8279-264
Mikołaj Karpiński
Krzysztof Augustynek
Bohdan Borowik
Paweł Fałat
Joanna Gancarczyk
Tomasz Gancarczyk
Kazimierz Jagieła
Krzysztof Kajstura
Aleksandra Kłos-Witkowska
Roman Kochan
Oleksandr Korchenko
Mirosław Kordos
Marcin Kubica
Vasyl Martsenyuk
Renata Machlańska
Andrzej Masny
Jerzy Miś
Jadwiga Nikodem
Stanisław Rajba
Piotr Stachowicz
Rafał Szklarczyk
Kornel Warwas
Łukasz Więcław
Stanisław Zawiślak

dr inż. Krzysztof Kajstura - Katedra Informatyki i Automatyki

dr inż. Krzysztof Kajstura
Pokój służbowy: A313a
Tel. praca: +48 33 8279266
E-mail: kkajstura@ath.bielsko.pl
Konsultacje
środa: 12:30 - 13:30
laboratoria
Technika cyfrowa i mikroprocesorowa,
Mikroprocesorowe systemy pomiarowe,
Mikrokontrolery w automatyce.

wykłady
Technika cyfrowa i mikroprocesorowa,
Mikroprocesorowe systemy pomiarowe,
Mikrokontrolery w automatyce,
Ukończył studia magisterskie na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej z wynikiem bardzo dobrym. Po ukończeniu studiów magisterskich rozpoczął pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Elektrotechniki i Automatyki. W roku 2012 uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektronika na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Informatyki i Automatyki. Jego zainteresowania naukowe dotyczą układów cyfrowych, przede wszystkim problemów syntezy logicznej ukierunkowanej na minimalizację mocy. Jest autorem i współautorem kilkunastu publikacji naukowych. Jedna z prac została wyróżniona w konkursie na najlepszy referat wygłoszony na VII Konferencji Naukowej SENE. W ramach działalności inżynierskiej brał udział w kilkunastu projektach urządzeń mikroprocesorowych. Posiada duże doświadczenie w projektowaniu zaawansowanych systemów wbudowanych. W ramach realizowanych projektów był odpowiedzialny zarówno za projektowanie sprzętu jak i tworzenie oprogramowania.

Działalność dydaktyczna:
laboratoria
Technika cyfrowa i mikroprocesorowa,
Mikroprocesorowe systemy pomiarowe,
Mikrokontrolery w automatyce.

wykłady
Technika cyfrowa i mikroprocesorowa,
Mikroprocesorowe systemy pomiarowe,
Mikrokontrolery w automatyce,

Doświadczenia zdobyte za granicą
Sierpień 2001 - staż w firmie ALSTOM, Lyon, Francja

Inne osiągnięcia
Wyróżnienie w konkursie na najlepszy referat wygłoszony na VII Konferencji Naukowej SENE 2005 za referat pt. Badania porównawcze właściwości dynamicznych wybranych układów sterowania ślizgowego silnikiem indukcyjnym, Łódź, 23-25.11.2005.

Publikacje
Krzysztof Kajstura, Dariusz Kania: Kodowanie stanów energooszczędnych automatów sekwencyjnych wykorzystujące algorytm Kernighana-Lina, Przegląd Elektrotechniczny, Nr 5, 2015
Krzysztof Kajstura, Dariusz Kania: Dekompozycyjna metoda kodowania stanów wewnętrznych automatu skończonego ukierunkowana na minimalizację mocy, Przegląd Elektrotechniczny, Nr 6, 2011
Krzysztof Kajstura, Dariusz Kania: Metoda kodowania stanów automatów sekwencyjnych prowadząca do redukcji poboru mocy, Pomiary, Automatyka, Kontrola, Vol.56, Nr 7, 2010.
Krzysztof Kajstura, Dariusz Kania, Igor Piotr Kurytnik: Algorytm kodowania stanów wewnętrznych automatu skończonego minimalizujący pobór mocy, Pomiary, Automatyka, Kontrola, Vol. 56, Nr 8, 2010
Dariusz Kania, Krzysztof Kajstura, Igor Kurytnik: Logic synthesis on PAL-based devices using decomposition, Transactions of the Universities of Kosice 2008, nr 2
Aleksander Patyk, Krzysztof Kajstura: Application of orthogonal dq components and positive/negative sequence components in simutation of induction motor with an asymmetrical start-up system, Archives of Electrical Engineering 2008 vol. 57 no. 1
Kajstura Krzysztof: Nowoczesne metody sterowania momentu silników indukcyjnych, Zeszyty Naukowe. Budowa i Eksploatacja Maszyn, Akademia Techniczno-Humanistyczna, w Bielsku-Białej 2006 nr 26
Krzysztof Kajstura: "Badania porównawcze właściwości dynamicznych wybranych układów sterowania ślizgowego silnikiem indukcyjnym" VII Konferencja Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym, SENE 2005, Łódź-Arturówek, 23-25.11.2005
Krzysztof Kajstura, Teresa Orłowska-Kowalska: "Sterowanie ślizgowe silnikiem indukcyjnym", Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej nr 56, Wrocław, 2004
Krzysztof Kajstura: "Dobór i badania układów regulacji napędów z silnikami obcowzbudnymi prądu stałego zasilanych z prostowników tyrystorowych w programie Matlab", Materiały IV Krajowej Konferencji Metody i Systemy Komputerowe w Badaniach Naukowych i Projektowaniu Inżynierskim, Kraków, 2003.