logo
Katedra Informatyki i Automatyki
Akademia Techniczno-Humanistyczna
w Bielsku-Białej
Tel.: +48 33 8279-264
Mikołaj Karpiński
Oleksandr Korchenko
Miroslaw Kordos
Vasyl Martsenyuk
Stanisław Rajba
Stanisław Zawiślak
Samsung Electronics BK
Samsung Electronics IV
Samsung Electronics TK
Rockwell Automation

Tematy prac dyplomowych proponowane w 2016 r. - Katedra Informatyki i Automatyki


Promotor prof. dr hab. inż. Mikołaj Karpiński
Temat 1: Projekt ICT dla firmy
Zakres: 1. Geneza technologii ICT
2. Projekt ICT dla firmy
3. Analiza zaprojektowanej ICT

Temat 2: Projekt sieci LAN i WLAN
Zakres: 1. Geneza sieci LAN i WLAN
2. Wykonanie projektu sieci LAN i WLAN
3. Przeprowadzenie konfiguracji sieci LAN i WLAN

Temat 3: Przykładowe usługi chmury obliczeniowej
Zakres: 1.Geneza problemu
2.Srodowisko świadczenia usług chmury obliczeniowej
3.Badania kompilacyjne przykładowych usług chmury obliczeniowej

Temat 5: System bezpieczeństwa rozwiązań typu IoT
Zakres: 1. Dziedzictwo Internetu a IoT (Internet of Things)
2. System bezpieczeństwa rozwiązań typu IoT
3. Usługi w rozwiązaniach IOT i ich bezpieczne świadczenie

Temat 6: Rozwiązania Internetu rzeczy w zastosowaniach przemysłowych
Zakres:
1. Analiza istniejących rozwiązań Internetu rzeczy
2. Rozwiązania Internetu rzeczy na przykładzie zastosowania przemysłowego
3. Bezpieczna komunikacja w integracyjnych rozwiązaniach Internetu rzeczy na rzecz przemysłu

Temat 7: Badanie wpływu ataków krakerkich na rozwój zabezpieczeń
Zakres: 1 Geneza problemu.
2. System zabezpieczeń przez atakiem krakerskim
3. Opisanie ataku krakerskiego na stworzonej sieci na przykładzie dedykowanego programu

Temat 8: Dom jednorodzinny – modelowanie 3D w programie specjalistycznym
Zakres: 1. Geneza problemu
2. Analiza i wybór programu specjalistycznego do symulacji przestrzeni domu jednorodzinnego
3. Ukazanie w przestrzeni 3D domu jednorodzinnego wraz z wnętrzem z wykorzystaniem programu specjalistycznego

Temat 9: System obrony przed atakami odmowy usługi
Zakres: 1. Idea i ważniejsze przeprowadzone ataki odmowy usługi na serwisy i portale internetowe
2. Znane scenariusze przeprowadzania ataków odmowy usługi oraz ich techniki i ataki składowe.
3. Znane i możliwe ataki rozproszone odmowy usługi
4. Narzędzia do zarzadzania atakami odmowy usługi
5. Scenariusze praktyczne ataków odmowy usługi
6. Projekt systemu obrony przed atakami odmowy usługi

Temat 10: Komunikator głosowy z szyfrowaniem opartym na krzywych eliptycznych: aplikacja Klient.
Zakres: 1. Zagadnienie kryptografii krzywych eliptycznych.
2. Stworzenie aplikacji Klient napisanej w dedykowanym języku z uwzględnieniem protokołu VoIP.
3. Analiza transmisji danych zabezpieczonej za pomocą algorytmów szyfrujących opartych na krzywych eliptycznych.
4. Sprawdzanie usługi aplikacji klienckiej umożliwiającej połączenie się z Serwerem oraz zapewniającej szyfrowanie i rozszyfrowanie dźwięku.

Temat 11: Komunikator głosowy z szyfrowaniem opartym na krzywych eliptycznych: aplikacja Serwer.
Zakres: 1. Geneza problemu.
2. Stworzenie aplikacji Serwer napisanej w dedykowanym języku z uwzględnieniem protokołu VoIP.
3. Sprawdzanie usługi aplikacji Serwer pozwalającej na podłączenie i autoryzacje klientów, oraz zapewniającej transmisję pakietów miedzy klientami.

Temat 12: Animacja i dźwięk - synchronizacja.
Zakres: 1. Realizacja i obróbka komputerowa dźwięku
2. Tworzenie animacji
3. Synchronizacja animacji i dźwięku

Temat 13: System teleinformatycznego do zarządzania kryzysowego
Zakres: 1. Charakterystyka ogólna poszczególnych faz zarządzania kryzysowego
2. Projekt systemu teleinformatycznego wspierającego zarządzanie kryzysowe
3. Analiza aplikacji dedykowanej do komunikacji w sytuacjach nadzwyczajnych

Temat 14: Bazowany na sieci typu WSN system przeciwpożarowej ochrony obszarów leśnych
Zakres: 1. Geneza problemu
2. Projekt systemu przeciwpożarowej ochrony obszarów leśnych w oparciu o sieci typu WSN
3. Konfiguracja zaprojektowanego systemu

Temat 15: Zabezpieczony system informatyczny pojazdu
Zakres: 1. Przegląd zagrożeń związanych z systemami informatycznymi montowanymi we współczesnych pojazdach
2. Analiza norm dotyczących bezpieczeństwa systemów informatycznych w pojazdach
3. Opracowanie zabezpieczonego systemu informatycznego pojazdu

Temat 16: Badania sposobów zabezpieczania bezprzewodowej sieci sensorowej przed atakiem trasowania
Zakres: 1. Analiza zagrożeń występujących w bezprzewodowej sieci sensorowej
2. Projekt przykładowej topologii bezprzewodowej sieci sensorowej
3. Badania kompilacyjne sposobów zabezpieczania bezprzewodowej sieci sensorowej przed atakiem trasowania

Temat 17: System bezpieczeństwa informatycznego pojazdu
1. Zagrożenia występujące w systemach informatycznych pojazdu
2. Analiza norm bezpieczeństwa systemów informatycznych pojazdu
3. Opracowanie bezpieczeństwa informatycznego pojazdu

Temat 18: Stanowisko laboratoryjne architektury komputerów
1. Zagadnienia architektury wewnętrznej mikroprocesorów oraz elementów architektury komputerów: magistrali, systemu przerwań, pamięci konfiguracyjnej i podsystemu BIOS.
2. Wybór symulatorów do stanowiska laboratoryjnego.
3. Projekt stanowiska laboratoryjnego architektury komputerów w oparciu o wybrane symulatory.

Temat 19: Aplikacja do obsługi projektów naukowych

Temat 20: Aplikacja do obsługi tematów prac dyplomowych

Temat 21: Aplikacja do obsługi sylabusów i siatek studiów.

Temat 22: Aplikacja do wspomagania ankietyzacji i oceny nauczyciela akademickiego