logo
Katedra Informatyki i Automatyki
Akademia Techniczno-Humanistyczna
w Bielsku-Białej
Tel.: +48 33 8279-264
Mikołaj Karpiński
Oleksandr Korchenko
Miroslaw Kordos
Vasyl Martsenyuk
Stanisław Rajba
Stanisław Zawiślak
Samsung Electronics BK
Samsung Electronics IV
Samsung Electronics TK
Rockwell Automation

Tematy prac dyplomowych proponowane w 2016 r. Katedra Informatyki i Automatyki


Promotor dr inż. Mirosław Kordos

Temat 1: System internetowy obsługi warsztatu samochodowego w technologi ASP.NET MVC
Zakres pracy:
1. Wykonanie projektu systemu
2. Implementacja systemu w technologiach ASP.NET MVC, SQL Server i Entity Framework
3. Przeprowadzenie testów i sformułowanie wniosków

Temat 2: System internetowy planowaniu i monitoringu postępów sportowych w technologi ASP.NET MVC
Zakres pracy:
1. Wykonanie projektu systemu
2. Implementacja systemu w technologiach ASP.NET MVC, SQL Server i Entity Framework
3. Przeprowadzenie testów i sformułowanie wniosków

Temat 3: Metody selekcji wektorów
Zakres pracy:
1. Przegląd metod selekcji wektorów
2. Dostosowanie istniejących metod do zagadnień aproksymacji funkcji
3. Implementacja oryginalnych i dostosowanych metod w języku C#
4. Przeprowadzenie testów porównawczych i sformułowanie wniosków

Temat 4: Algorytmy genetyczne w zastosowaniu do selekcji danych
Zakres pracy:
1. Przegląd metod optymalizacji genetycznej i wybranie odpowiednich rozwiązań
2. Implementacja wybranych rozwiązań w języku C#
3. Przeprowadzenie testów porównawczych dla selekcji danych (atrybutów i wektorów) i sformułowanie wniosków

Temat 5: Przyspieszenie metod szukania najmniejszych odległości w zbiorze danych
Zakres pracy:
1. Przegląd metod przyspieszania działania k-NN i innych sposobów wyznaczania najmniejszych odległości w zbiorze
2. Implementacja wybranych rozwiązań w języku C#
3. Przeprowadzenie testów porównawczych i sformułowanie wniosków

Temat 6: Dekompozycyjna ekstrakcja wiedzy z sieci neuronowych
Zakres pracy:
1. Przegląd metod ekstrakcji reguł z sieci neuronowych
2. Implementacja wybranych rozwiązań w języku C#
3. Przeprowadzenie testów porównawczych i sformułowanie wniosków