logo
Katedra Informatyki i Automatyki
Akademia Techniczno-Humanistyczna
w Bielsku-Białej
Tel.: +48 33 8279-264
Mikołaj Karpiński
Oleksandr Korchenko
Miroslaw Kordos
Vasyl Martsenyuk
Stanisław Rajba
Stanisław Zawiślak
Samsung Electronics BK
Samsung Electronics IV
Samsung Electronics TK
Rockwell Automation

Tematy prac dyplomowych proponowane w 2016 r. Katedra Informatyki i Automatyki


Promotor prof. dr hab. inż. Oleksandr Korchenko

Temat 1: System wykrywania ataków na zasoby systemów informatycznych.
Zakres:
1. Analiza ataków na zasoby systemów informatycznych.
2. Projekt systemu wykrywania ataków.
3. Konfiguracja i ocena opracowanego systemu.

Temat 2: Moduł programowy gwarantowanego usuwania danych z nośników magnetycznych.
Zakres:
1. Przegląd sposobów gwarantowanego usuwania danych.
2. Projekt modułu programowego.
3. Analiza i ocena opracowanego modułu.

Temat 3: Moduł uwierzytelniania biometrycznego.
Zakres:
1. Przegląd sposobów uwierzytelniania biometrycznego.
2. Projekt modułu uwierzytelniania biometrycznego.
3. Analiza i ocena opracowanego modułu.

Temat 4: Programowy moduł kryptograficzny z kluczem publicznym do ochrony danych.
Zakres:
1. Przegląd algorytmów kryptografii z kluczem publicznym.
2. Projekt programowego modułu kryptograficznego.
3. Analiza i ocena opracowanego modułu.

Temat 5: Programowy moduł steganograficzny do zapewniania poufności danych.
Zakres:
1. Przegląd metod steganografii.
2. Projekt programowego modułu steganograficznego.
3. Analiza i ocena opracowanego modułu.

Temat 6: System zapewnienia integralności danych na podstawie kodów haszujących.
Zakres:
1. Analiza sposobów zapewniania integralności danych.
2. Projekt systemu zapewnienia integralności danych.
3. Analiza i ocena opracowanego systemu.

Temat 7: Programowy moduł kryptograficzny symetryczny.
Zakres:
1. Przegląd algorytmów kryptografii symetrycznej.
2. Projekt programowego modułu kryptograficznego symetrycznego.
3. Analiza i ocena opracowanego modułu.

Temat 8: Moduł kryptograficzny do ochrony bazy danych.
Zakres:
1. Analiza sposobów kryptograficznych ochrony bazy danych.
2. Projekt programowego modułu kryptograficznego do ochrony bazy danych.
3. Analiza i ocena opracowanego modułu.

Temat 9: System wykrywania ataków na podstawie pułapek typu Honeypot.
Zakres:
1. Przegląd systemów wykrywania ataków cybernetycznych.
2. Projekt systemu wykrywania ataków.
3. Analiza i ocena opracowanego modułu.

Temat 10: System oceny ryzyka utraty zasobów informacyjnych.
Zakres:
1. Przegląd systemów oceny ryzyka utraty wartości zasobów informacyjnych.
2. Projekt systemu oceny ryzyka utraty zasobów informacyjnych.
3. Analiza i ocena opracowanego systemu.