logo
Katedra Informatyki i Automatyki
Akademia Techniczno-Humanistyczna
w Bielsku-Białej
Tel.: +48 33 8279-264
Mikołaj Karpiński
Oleksandr Korchenko
Miroslaw Kordos
Vasyl Martsenyuk
Stanisław Rajba
Stanisław Zawiślak
Samsung Electronics BK
Samsung Electronics IV
Samsung Electronics TK
Rockwell Automation

Tematy prac dyplomowych proponowane w 2016 r. Katedra Informatyki i Automatyki


Promotor Dr hab. Stanisław Zawiślak, Prof. ATH
1. Program komputerowy do generowania grafów według zadanego ciągu stopni wierzchołków.
2. Grafy samodopełniające - opracowanie programu komputerowego do rysowania krzywoliniowego grafów.
3. Analiza sieci społecznościowych metodami teorii grafów – przegląd metod oraz algorytmów.
4. Porównanie algorytmów z zakresu sztucznej inteligencji dla wybranych problemów grafowych (ewolucyjne, rojowe).
5. Opracowanie wybranych problemów grafowych do systemu e-learningu.
6. Metody wizualizacji grafów i sieci (SAMSUNG)
7. Porównanie wybranych algorytmów dla grafów i digrafów.
8. Program – sprawdzanie planarności grafu.
9. Temat do uzgodnienie zaproponowany przez Studenta ( ? )