logo
Katedra Informatyki i Automatyki
Akademia Techniczno-Humanistyczna
w Bielsku-Białej
Tel.: +48 33 8279-264
Mikołaj Karpiński
Oleksandr Korchenko
Miroslaw Kordos
Vasyl Martsenyuk
Stanisław Rajba
Stanisław Zawiślak
Samsung Electronics BK
Samsung Electronics IV
Samsung Electronics TK
Rockwell Automation

Tematy prac dyplomowych proponowane w 2016 r. Katedra Informatyki i Automatyki


Promotor prof. dr hab. Vasyl Martsenyuk

Temat 1: Web-technologia usług opartych na mapy geograficzne
Zakres: 1. Geneza problemu opracowania Web-usług map geograficznych
2. Technologia opracowania środowiska z użyciem szablonów JSF i Primefaces
3. Otwarte środowisko usług opartych na mapy geograficzne

Temat 2: Metoda indukcji drzewa decyzji na podstawie bazy danych NoSQL
Zakres: 1. Geneza baz danych NoSQL
2. Opracowanie metody indukcji drzewa decyzji na podstawie bazy danych NoSQL
3. Analiza skuteczności opracowanej metody z użyciem GAE Datastore

Temat 3: Metoda spójnego pokrycia w celu uzyskania reguł klasyfikacyjnych na podstawie bazy danych NoSQL
Zakres: 1. Geneza baz danych NoSQL
2. Opracowanie metody spójnego pokrycia na podstawie bazy danych NoSQL
3. Analiza skuteczności opracowanej metody z użyciem GAE Datastore

Temat 4: Projekt systemu wsparcia decyzji na podstawie medycznego systemu informatycznego w otwartym kodzie
Zakres: 1. Geneza medycznych systemów informatycznych
2. Opracowanie systemu wsparcia decyzji jako część medycznego systemu informatycznego (na podstawie technologii współczesnych szablonów – frameworków w systemie w otwartym kodzie)
3. Badania skuteczności technologii opracowanej (Open MRS + GAE Datastore)

Temat 5: Badania sieci neuronowych na podstawie równań różniczkowych z opóżnionym argumentem
Zakres: 1. Geneza modele sieci neuronowych
2. Modela sieci neuronowej na podstawie równań różniczkowych z opóżnionym argumentem
3. Badania stabilności eksponencjalnej stanów stacjonarnych (w środowisku R + Eclipse)

Temat 6: Badania sieci cyberfizycznych na podstawie kryterium jakości informatyczne
Zakres: 1. Opis modelu sieci cyberfizycznej na podstawie układu z czasem dyskretnym
2. Opracowanie metody identyfikacji układu na podstawie kryterium jakości informatyczne
3. Stosowanie metody opracowanej dla przykładów sieci cyberfizycznych (w środowisku R + Eclipse)

Temat 7: Wirtualny człowiek – modelowanie 3D w technologii grafiki komputerowej
Zakres: 1. Geneza problemu wirtualnego człowieka
2. Opracowanie oprogramowania dla modelowania człowieka na różnych poziomach – cytologiczny, histologiczny, fizjologiczny
3. Opracowanie oprogramowania bazodanowego w projekcie wirtualnego czlowieka
4. Wykowzystanie technologii Web przy opracowaniu projektu wirtualnego człowieka

Temat 8: Wirtualny laboratorium genetyczny – modelowanie wykorzystania wysokopoziomowego laboratoryjnego urządzenia w celu nauczenia w technologii gier komputerowych
Zakres: 1. Geneza problemu opracowania oprogramowania wirtualnego w celu nauczenia
2. Opracowanie modelu wysokopoziomowego urządzenia laboratoryjnego
3. Podejścia opracowania oprogramowania modelowania użycia wysokopoziomowego laboratoryjnego urządzenia

Temat 9: System informatyczny modelowania kompartmentowego procesów farmakokinetycznych
Zakres: 1. Geneza problemu modelowania w farmakokinetyce
2. Opracowanie oprogramowania dla modelowania kompartmentowego z możliwością projektowania wizualnego
3. Modelowanie procesu farmakokinetycznego na przykładzie dedykowanego programu

Temat 10: System informatyczny badań procesów patologicznych
Zakres: 1. Geneza problemu badań ilościowych i jakościowych układów dynamicznych
2. Opracowanie modelu na podstawie układu dynamicznego dla procesu patologicznego – badania ilościowe
3. Opracowanie oprogramowania w celu określenia postaci procesu patologicznego – badania jakościowe